Dragon Gate Results for January 14, 2018

~ Naruki Doi, Masato Yoshino & Kotoka vs. T-Hawk, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida Continue reading

Dragon Gate Results for November 3, 2017

~ Open The Brave Gate Championship Match: Kagetora vs. Genki Horiguchi
~ Special Singles Match: Eita vs. Ricochet
~ Open The Twin Gate Championship Match: CIMA & Dragon Kid vs. Ben-K & Big R Shimizu
~ Open The Triangle Gate Championship Match: Shingo Takagi, Takashi Yoshida & El Lindaman vs. YAMATO, BxB Hulk & Kzy vs. Naruki Doi, Masato Yoshino & Kotoka
~ Open The Dream Gate Championship Match: Masaaki Mochizuki vs. Susumu Yokosuka Continue reading

Tokyo Gurentai results for July 19, 2017

~ NOSAWA Rongai, MAZADA, FUJITA & KIKUZAWA vs CIMA, Eita, Takhiro Yamamura & Kaito Ishida
~ Tokyo World Heavyweight : Masaaki Mochizuki vs Yuko Miyamoto Continue reading