Dragon Gate Results for June 11, 12 & 13, 2018

~ Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K & Jason Lee vs. Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga && “Brother” YASSHI (6/13)
~ Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu & Jason Lee vs. Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida (6/12)
~ YAMATO, BxB Hulk, Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi & “Brother” YASSHI (6/11) Continue reading

Dragon Gate Results for June 10, 2018

~ Open The Dream Gate Championship Match: Masaaki Mochizuki [26th Champion] vs. Masato Yoshino [Challenger]
~ Open The Twin Gate Championship Match: Big R Shimizu & Ben-K [42nd Champions] vs. Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria [Challengers] Continue reading

Dragon Gate Results for June 9, 2018

~ KING OF GATE 2018 Final Match: YAMATO vs. Masato Yoshino Continue reading

Osaka Pro results for June 2, 2018

~ Osaka Championship : Kushikatsu Oyaji vs Takoyakida Continue reading

Dragon Gate Results for June 1, 2018

~KING OF GATE 2018 Round One: Naruki Doi [C BLOCK Winner] vs. YAMATO [A BLOCK Winner]
~ KING OF GATE 2018 Round One: Masato Yoshino  [D BLOCK Winner] vs. Takashi Yoshida [B BLOCK Winner]
Continue reading

Dragon Gate Results for April 7, 2018

~ Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu & Ben-K vs. T-Hawk, Eita, El Lindaman & Yasushi Kanda Continue reading

Dragon Gate Results for April 6, 2018

~ Open The Brave Gate Championship Tournament Final Match: Dragon Kid [Challenger] vs. Kagetora [Challenger]
~ Kzy, Genki Horiguchi, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga & “Brother” YASSHI vs. T-Hawk, Eita, El Lindaman, Shingo Takagi & Yasushi Kanda Continue reading

Dragon Gate Results for April 1, 2018

~ Naruki Doi, Big R Shimizu & Ben-K vs. T-Hawk, Eita & Takashi Yoshida
~ Open The Brave Gate Championship Tournament: A BLOCK- Jason Lee vs. UT, Dragon Kid vs. K-ness
B BLOCK: Kaito Ishida vs. Kagetora, Punch Tominaga vs. Yasushi Kanda Continue reading

Dragon Gate Results for March 31, 2018

~ Masaaki Mochizuki, Dragon Kid & Ryo Saito vs. Eita, El Lindaman & Yasushi Kanda Continue reading

Dragon Gate Results for March 26, 2018

~ Masaaki Mochizuki, YAMATO & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Eita, El Lindaman & Yasushi Kanda Continue reading

Dragon Gate Results for March 21, 2018

~ Open The Dream Gate Championship Match: Masaaki Mochizuki vs. Big R Shimizu
~ Open The Brave Gate Championship Match: Punch Tominaga vs. Yasushi Kanda Continue reading

Dragon Gate Results for March 6, 2018

~ Kotoka’s Retirement Match: Kotoka, Naruki Doi, Masato Yoshino, CIMA & Dragon Kid vs. Masaaki Mochizuki, YAMATO, Yosuke ♡ Santa Maria, Don Fuji & Kagetora
~ Open The Owari Gate Championship Match: Ryo Saito [Champion] vs. Shingo Takagi Continue reading