Stardom Results for December 10, 2017

~ Yoko Bito Retirement Countdown Gauntlet Match
~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs Kelly Klein Continue reading

Pro Wrestling WAVE Results for December 5, 2017

~ Regina di WAVE “OBASAN NEXT” 1st Round: Yumi Ohka vs Moeka Haruhi – Kaori Yoneyama vs Cherry – Yuki Miyazaki vs Nagisa Nozaki – Kyusei Sakura Hirota vs Ryo Mizunami Continue reading

Stardom Results for December 3, 3017

~ Elimination Tag: Kelly Klein, Bea Priestley, Chardonnay & Scarlett vs Io Shirai, HZK, Momo Watanabe & AZM
~ Kagetsu, Hana Kimura & Natsuko Tora vs Yoko Bito, Jungle Kyona & Natsuko Tora Continue reading

PURE-J Results for December 3, 2017

~ Hanako Nakamori & Manami Katsu vs Misaki Ohata & DASH Chisako
~ Command Bolshoi vs Yako Fujigasaki
~ Leon vs Tsukasa Fujimoto Continue reading

OZ Academy Results for December 3, 2017

~ OZ Academy Openweight: Yoshiko vs Tsubasa Kuragaki
~ Moeka Haruhi, Hikaru Shida & Saori Annou vs Mayumi Ozaki, Yumi Ohka & Alex Lee
~ Aja Kong vs Hiroyo Matsumoto Continue reading

Sendai Girls Results for December 2, 2017

~ Sendai Girls Tag: DASH Chisako & KAORU vs Mika Shirahime & Alex Lee
~ Io Shirai & Meiko Satomura vs Chihiro Hashimoto & Hiroyo Matsumoto Continue reading

Pro Wrestling WAVE Results for November 26, 2017

~ Regina di WAVE: Misaki Ohata vs Nagisa Nozaki
~ Dual Shock WAVE Tag: Takumi Iroha & Rin Kadokura vs Yumi Ohka & Mio Momono Continue reading

Stardom Results for November 26, 2017

~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs Chardonnay
~ Yoko Bito & Mari Apache vs Jungle Kyona & Natsuko Tora Continue reading

Ice Ribbon Results for November 23, 2017

~ ICEx∞: Risa Sera vs Maika Ozaki
~ Young Ice Tournament 1st Round: Karen DATE vs Asahi – Satsuki Totoro vs Julia – Uno Matsuya vs Hana DATE – Maruko Nagasaki vs Nori DATE Continue reading