BASARA / Sakaba results for March 23, 2017

~ UNION MAX Championship : FUMA vs Trans Am ★ Ryuichi
~ Isami Kodaka & Akito vs KUDO & Gota Ihashi vs Soma Takao & Makoto Oishi Continue reading

DDT results for August 28, 2016

~ KO-D Openweight : Konosuke Takeshita vs Shuji Ishikawa
~ KO-D Tag : Ken Ohka & KAI vs HARASHIMA & Yuko Miyamoto Continue reading

DDT results for March 26, 2016

 DDT “Dramatic 2016 March Special”, 3/26/2016 [Sat] 18:00 @ Shinjuku FACE in Tokyo 600 Spectators (overcrowded) (1) Sanshiro Takagi & Toru Owashi vs. Tomomitsu Matsunaga & Gota Ihashi ◆Winner: Ihashi (8:05) via pin-fall on Takagi. (2) Shigehiro Irie & Keisuke Ishii vs. Super Sasadango Machine & Mizuki Watase ◆Winner: Irie (10:45) … Continue reading

DDT results for January 3, 2016

DDT, 1/3/2016 [Sun] @ Korakuen Hall in Tokyo (0) King of Dark Championship Match: [Champion] Gota Ihashi & [Challenger] Hoshitango vs. [Challengers] Guanchulo & Dai Suzuki ◆Winner: Hoshitango (2:00) following a Chokeslam on Guanchulo. ~ Ihashi 2nd “successful” title defense. (1) Keisuke Ishii & Shigehiro Irie vs. Tetsuya Endo & DJ … Continue reading

DNA results for September 22, 2015

DDT New Attitude 9, 9/22/2015 [Tue] 18:00 @ Shinjuku FACE in Tokyo (1) Kouki Iwasaki vs. Dai Suzuki ◆Winner: Iwasaki (7:58) following a Captured. (2) Joey Ryan vs. Suguru Miyatake ◆Winner: Ryan (6:57) following a Super Kick. (3) Asaou Inoue vs. Shunma Katsumata ◆Winner: Inoue (9:28) with a 450° Splash. (4) Shinjiro … Continue reading