AJPW results for January 11, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yutaka Yoshie vs Zeus, Ryoji Sai & Koji Iwamoto
~ Joe Doering & Black Tiger VII vs KAI & Jun Akiyama Continue reading

AJPW results for January 7, 2018

~ Suwama, Shuji Ishikawa & Strong 13 vs Zeus, The Bodyguard & Mushuku no ‘Sekiko’
~ GAORA TV : Jun Akiyama vs Hikaru Sato Continue reading

AJPW results for January 6, 2018

~ Asia Tag : Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Jun Akiyama & Takao Omori
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs Kento Miyahara, Yoshitatsu & TAJIRI Continue reading

AJPW results for January 3, 2018

~ World Tag : Jun Akiyama & Takao Omori vs Suwama & Shuji Ishikawa
~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs Zeus, The Bodyguard & Atsushi Maruyama Continue reading

AJPW results for January 2, 2018

~ Triple Crown : Joe Doering vs Zeus
~ World Junior : TAJIRI vs Kotaro Suzuki Continue reading

AJPW results for December 17, 2017

~ Suwama Shuji Ishikawa & Ryoji Sai vs Kento Miyahara, Zeus & Yoshitatsu
~ World Junior Heavyweight : TAJIRI vs Atsushi Maruyama Continue reading

AJPW results for December 12, 2017

~ World’s Strongest Tag League Final Day
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs Kento Miyahara & Yoshitatsu
~ Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs Jun Akiyama & Takao Omori
~ Zeus & The Bodyguard vs Ryoji Sai & Masakado
~ TAJIRI & KAI vs Manabu Soya & Black Tiger VII Continue reading

AJPW results for December 9, 2017

~ World’s Strongest Tag League Day 15
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Naoya Nomura & Yuma Aoyagi
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs Zeus & The Bodyguard
~ TAJIRI & KAI vs Ryoji Sai & Masakdo Continue reading

AJPW results for December 8, 2017

~ World’s Strongest Tag League Day 14
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs Ryoji Sai & Masakado
~ Zeus & The Bodyguard vs Naoya Nomura & Yuma Aoyagi
~ Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani vs TAJIRI & KAI
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs Manabu Soya & Black Tiger VII Continue reading

AJPW results for December 5, 2017

~ World’s Strongest Tag League Day 11
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs Zeus & The Bodyguard
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs Ryoji Sai & Masakado Continue reading

AJPW results for November 28, 2017

~ WSTL Day 6
~ Kento Miyahara & Yoshitatsu vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs Naoya Nomura & Yuma Aoyagi
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Manabu Soya & Black Tiger VII Continue reading

AJPW results for November 23, 2017

~ World’s Strongest Tag League Day 3
~ Suwama & Shuji Ishikawa vs Manabu Soya & Black Tiger VII
~ Joe Doering & Taiyo Kea vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
~ Kento Miyahara & Yoshitatsu vs Naoya Nomura & Yuma Aoyagi Continue reading