WRESTLE-1 results for April 21, 2018

~ Manabu Soya, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs Shotaro Ashino, Yusuke Kodama & Kumagoro
~ Masayuki Kono, NOSAWA Rongai, MAZADA & FUJITA vs Andy Wu, Alejandro, Takanori Ito & Jay Freddie Continue reading

WRESTLE-1 results for April 18, 2018

~ W-1 Tag : Koji Doi & Kumagoro vs Manabu Soya & AKIRA
~ W-1 Cruiser : Seiki Yoshioka vs Alejandro
~ W-1 Result : Jiro “Ikemen” Kuroshio vs Seigo Tachibana Continue reading

WRESTLE-1 results for April 7, 2018

~ Daiki Inaba, Koji Doi, Kumagoro & Takanori Ito vs Shuji Kondo, Manabu Soya, Kaz Hayashi & NOSAWA Rongai
~ Seiki Yoshioka & Jay Freddie vs Andy Wu & Alejandro Continue reading

WRESTLE-1 results for July 25, 2015

WRESTLE-1 Starting Point, 7/25/2015 [Sat] 16:00 @ WRESTLE-1 Dojo in Tokyo (1) Hiroshi Yamato vs. Shotaro Ashino◆Winner: Yamato (9:17) with a Boston Crab.  (2) Koji Doi vs. Kumagoro w/ Manabu Soya◆Winner: Doi (8:13) following the Motherfucker.  (3) KAI vs. Jay Freddie◆Winner: KAI (9:29) with the L.A.T.  (4) Yasufumi Nakanoue & … Continue reading

WRESTLE-1 results for May 30, 2015

“WRESTLE-1 TOUR 2015 ROYAL BATTLE WEEKEND”, 5/30/2015 [Sat] 18:00 @ Shinjuku FACE in Tokyo (1) WRESTLE-1 vs DESPERADO 6 Man Tag Match: Hiroshi Yamato, Ryota Hama & Andy Wu vs. KAZMA SAKAMOTO, El Hijo del Pantera & Punisher Big Brute◆Winner: Brute (10:42) following a Chokeslam on Andy. (2) Road to KEIJI … Continue reading