ZERO1 results for June 9, 2018

~ Yuko Miyamoto & Hiroshi Yamato vs Masato Tanaka & Yuji Hino
~ NWA UN Heavyweight Championship : Shogun Okamoto vs Chris Vice
~ ZERO1 Double Junior : Isami Kodaka vs Shinjiro Otani
~ NWA Light Tag : SUGI & Masamune vs Ikuto Hidaka & Fuminori Abe Continue reading

ZERO1 results for March 4, 2018

~ World Heavyweight : Yusaku Obata vs Kohei Sato
~ NWA IC Tag : Yutaka Yoshie & Shogun Okamoto vs Masato Tanaka & Yuji Hino
~ Junior Double Crown : Sean Guinness vs Isami Kodaka Continue reading

ZERO1 results for January 1, 2018

~ World Heavyweight : Masato Tanaka vs Yusaku Obata
~ NWA IC Tag : Kohei Sato & Hideki Suzuki vs Shogun Okamoto & Yutaka Yoshie
~ NWA Light Tag : Hidaka & Sugawara vs SUGI & Masamune
~ NWA World Junior & International Junior : Sean Guinness vs Tatsuhito Takaiwa
~ UN Heavy : Super Tiger vs Hartley Jackson vs KAMIKAZE vs Yoshikazu Yokoyama Continue reading

ZERO1 results from May 5 and 6, 2015

ZERO1, 5/5/2015 [Tue] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo (1) Toshiki Itakura’s Debut Match: Toshiki Itakura vs. (tba) = Shuji Kondo [W-1]◆Winner: Kondo (6:40) with a Boston Crab.(2) ZERO1 vs WRESTLE-1: Yoshikazu Yokoyama & Yusaku Obata vs. Jiro “Ikemen” Kuroshio & Kumagoro◆Winner: Obata (10:44) following a Diving Double Knee Drop … Continue reading