Hard Hit results for October 13, 2014

Hard Hit “Seichi Junrei (Holy Land Pilgrimage)”, 10/13/2014 [Mon] 14:00 @ Sapporo Teisen Hall in Hokkaido314 Spectators (crowded) (1) Hiroshi Kozakai [POWER OF DREAM] vs. Shibata [FREE]◆Winner: Kozakai (3:49) via TKO. (2) Yukio Sakaguchi [DDT/Sakaguchi Dojo] vs. Hayato Mashita [RJPW]◆Winner: Sakaguchi (2:26) via KO, following a high kick. (3) Tomoya Miyashita … Continue reading

Hard Hit results for June 21, 2014

Hard Hit “Super Evolution”, 6/21/2014 [Sat] 18:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) Kotaro Nasu [U-FILE CAMP] vs. Kenji Takeshima [Sportiva]◆Winner: Nasu (4:57) with a Cross Arm Lock. (2) Shunpei Ota [Pancrase] vs. Kenta Hattori [Niigata]◆Winner: Ota (3:56) with a Sleeper Hold. (3) Hayato Mashita [RJPW] vs. Naohisa Kawamura [Pancrase]◆Winner: Mashita … Continue reading