Sendai Girls Results for September 24, 2017

~Sendai Girls World Championship: Chihiro Hashimoto vs Meiko Satomura
~Sendai Girls World Tag Championship: DASH Chisako & KAORU vs Mika Shirahime & Alex Lee Continue reading

Stardom Results for September 23, 2017

~Wonder of Stardom Championship: Mayu Iwatani vs Yoko Bito
~Goddesses of Stardom Championship: Kagetsu & Hana Kimura vs Io Shirai & Viper
~SWA Championship: Toni Storm vs Mandy Leon Continue reading

Stardom Results for September 18, 2017

~5★STAR GP Finals
~[Red Stars Block Winner] Yoko Bito vs [Blue Stars Block Winner] Toni Storm Continue reading

Stardom Results for September 16, 2017

~5★STAR GP 2017 Day 8
~Red Stars Block: Kimura vs Viper – Kagetsu vs Wolf
~Blue Stars Block: Nakano vs Leon – Kyona vs Konami Continue reading

Stardom Results for September 10, 2017

~5★STAR GP 2017 Day 7
~Red Stars Block: Kimura vs Kagetsu – Iwatani vs Brookside – Wolf vs Bito – Mimura vs Viper
~Blue Stars Block: HZK vs Kyona – Shirai vs Nakano – Leon vs Ray Continue reading

Sendai Girls Results for September 9, 2017

~DASH Chisako & KAORU vs Hikaru Shida & Rin Kadokura
~Chihiro Hashimoto & Aasa Maika vs Meiko Satomura & Emi Sakura Continue reading

Stardom Results for August 27, 2017

~5★STAR GP 2017 Day 3
~Red Stars Block: Viper vs Kagetsu – Bito vs Mimura – Brookside vs Kimura
~Blue Stars Block: HZK vs Ray – Storm vs Konami Continue reading

Stardom Results for August 26, 2017

~5★STAR GP 2017 Day 3
~Red Stars Block: Iwatani vs Bito – Kagetsu vs Brookside – Kimura vs Mimura – Wolf vs Viper
~Blue Stars Block: Shirai vs Kyona – HZK vs Storm Continue reading

Stardom Results for August 20, 2017

~5★STAR GP 2017 Day 2
~Red Stars Block: Bito vs Kagetsu – Iwatani vs Kimura – Wolf vs Mimura
~Blue Stars Block: Shirai vs Storm – Leon vs Kyona – HZK vs Konami – Ray vs Nakano Continue reading

Stardom Results for August 19, 2017

~5★STAR GP 2017
~Red Stars Block: Iwatani vs Viper – Bito vs Kimura – Kagetsu vs Mimura – Brookside vs Wolf
~Blue Stars Block: Leon vs Shirai – Kyona vs Storm – HZK vs Nakano – Ray vs Konami Continue reading

Stardom Results for August 13, 2017

~World of Stardom Championship: Mayu Iwatani vs Kagetsu
~Artist of Stardom Championship: Hiroyo Matsumoto, Jungle Kyona & Kaori Yoneyama vs Io Shirai, Viper & HZK
~SWA Championship: Toni Storm vs Xia Brookside
~High Speed Championship: Shanna vs Mari Apache Continue reading

Pro Wrestling WAVE Results for August 12, 2017

~Yumi Ohka vs ASUKA
~Regina di WAVE Championship: Rina Yamashita vs Yoshiko
~Ryo Mizunami & Misaki Ohata vs Tsukasa Fujimoto & Arisa Nakajima Continue reading