WRESTLE-1 results for February 14, 2018

~ Result Title : Takanori Ito vs Jiro Kuroshio
~ Shotaro Ashino & Seigo Tachibana vs Manabu Soya & AKIRA
~ CRUISER FES 1st Round : – Drunk Andy vs Andy Wu – Kenshin Chikano vs MAZADA – Yusuke Kodama vs Alejandro Continue reading

Stardom Results for February 10, 2018

~ Momo Watanabe & HZK vs Io Shirai & AZM
~ Mayu Iwatani, Tam Nakano & Mary Apache vs Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu Continue reading

Puroresu Spirit 2017 Joshi Year End Award Winners

~ Joshi 2017 Year End Awards Continue reading

Stardom Results for February 4, 2018

~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs Nicole Savoy
~ Viper vs Kay Lee Ray Continue reading

Stardom Results for January 28, 2018

~ Artist of Stardom: Io Shirai, Viper & HZK vs Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu
~ Mayu Iwatani & Tam Nakano vs Jungle Kyona & Natsuko Tora Continue reading

Stardom Results for January 21, 2018

~ Queen’s Quest vs Oedo Tai Gauntlet: Io Shirai, Viper, HZK, Momo Watanabe & AZM vs Kagetsu, Hana Kimura, Sumire Natsu, Tam Nakano & Kris Wolf
~ Mayu Iwatani Return: Mayu Iwatani vs Rachael Ellering
~ High Speed: Mary Apache vs Kay Lee Ray Continue reading

Stardom Results for January 13, 2017

~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs Rachael Ellering
~ Viper, HZK, Momo Watanabe & AZM vs Jungle Kyona, Konami, Starlight Kid & Shiki Shibusawa Continue reading

Stardom Results for January 7, 2018

~ Io Shirai, HZK & AZM vs Nicole Savoy, Rachael Ellering & Miranda
~ Kagetsu & Sumire Natsu vs Jungle Kyona & Natsuko Tora Continue reading

Sendai Girls Results for January 6, 2018

~ Sendai Girls Championship Challenger Decision: Meiko Satomura vs Ayako Hamada
~ Mika Shirahime & Alex Lee vs DASH Chisako & Hana Kimura
~ Chihiro Hashimoto, Hikaru Shida & Hiroyo Matsumoto vs Cassandra Miyagi, Heidi Katrina & Aja Kong Continue reading

Stardom Results for January 5 & 6, 2018

~ Goddesses of Stardom: Kagetsu & Hana Kimura vs HZK & Momo Watanabe
~ Io Shirai vs Sumire Natsu Continue reading

Stardom Results for January 3, 2018

~ Io Shirai, HZK, Momo Watanabe & AZM vs Kagetsu, Hana Kimura, Kris Wolf & Sumire Natsu
~ Jungle Kyona, Natsuko Tora & Mary Apache vs Nicole Savoy, Kay Lee Ray & Rachael Ellering Continue reading

Stardom Results for December 24, 2017

~ Yoko Bito Retirement: Yoko Bito & Takumi Iroha vs Toni Storm & Meiko Satomura
~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs HZK
~ Goddesses of Stardom: Kagetsu & Hana Kimura vs Jungle Kyona & Natsuko Tora
~ High Speed: Mari Apache vs Starlight Kid Continue reading