NOAH results for July 21, 2017

~ Jr. Heavy Tag League Day 6
~ Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs HAYATA & YO-HEY – Daisuke Harada & Tadasuke vs Gurukun Mask & Shuri Joe – Taiji Ishimori & Hi69 vs Shunma Katsumata & MAO – Kaiser & Gaston Mateo vs Phil Atlas & Seiya Morohashi Continue reading

NOAH results for July 20, 2017

~ GHC Tag : Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
~ Jr. Heavy Tag League Day 5
~ Taiji Ishimori & Hi69 vs HAYATA & YO-HEY – Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Gurukun Mask & Shuri Joe – Daisuke Harada & Tadasuke vs Phil Atlas & Seiya Morohashi – Shunma Katsumata & MAO vs Kaiser & Gaston Mateo Continue reading

NOAH results for July 17, 2017

~ Jr. Heavy Tag League Day 4
~ Taiji Ishimori & Hi69 vs Hajime Ohara & Hitoshi Kumano – HAYATA & YO-HEY vs Kaiser & Gaston Mateo – Phil Atlas & Seiya Morohashi vs Gurukun Mask & Shuri Joe – Daisuke Harada & Tadasuke vs Shunma Katsumata & MAO Continue reading

NOAH results for July 16, 2017

~ Jr. Heavy Tag League Day 3
~ Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Daisuke Harada & Tadasuke – Taiji Ishimori & Hi69 vs Kaiser & Gaston Mateo
~ HAYATA & YO-HEY vs Gurukun Mask & Shuri Joe – Shunma Katsumata & MAO vs Phil Atlas & Seiya Morohashi Continue reading

NOAH results for July 13, 2017

~ Jr. Heavyweight Tag League Day 1
~ Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Go Shiozaki vs Brian Cage, Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi
~ Taiji Ishimori & Hi69 vs Daisuke Harada & Tadasuke – HAYATA & YO-HEY vs Phil Atlas & Seiya Morohashi – Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs Kaiser & Gaston Mateo – Shunma Katsumata & MAO vs Gurukun Mask & Shuri Joe Continue reading

NOAH results for June 20, 2017

~ Katsuhiko Nakajima & HAYATA vs Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori
~ Quiet Storm’s Return Match : Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs Muhammad Yone & Quiet Storm Continue reading

NOAH results for May 27, 2017

~ GHC Junior Heavyweight : Hajime Ohara vs HAYATA
~ Go Shiozaki vs Brian Cage – Naomichi Marufuji vs Cody Hall – Maybach Taniguchi vs Randy Reign Continue reading

NOAH results for May 3, 2017

~ Global Tag League Day 7
~ Go Shiozaki & Atsushi Kotoge vs Takashi Sugiura & Kenoh
~ Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Muhammad Yone & Akitoshi Saito
~ Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura vs Cody Hall & Randy Reign Continue reading

NOAH results for April 22, 2017

~ Global Tag League Day 1
~ Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi
~ Go Shiozaki & Atsushi Kotoge vs Robbie E & Bram
~ Takashi Sugiura & Kenoh vs Cody Hall & Randy Reign
~ Muhammad Yone & Akitoshi Saito vs Kaito Kiyomiya & Takuya Nomura
~ GHC Jr Tag : Taiji Ishimori & Hi69 vs Hajime Ohara & Hitoshi Kumano Continue reading