GUTS World results for April 15, 2018

~ GUTS World Final Show
~ GWC Single : Guts Ishijima vs Masked Mystery
~ GWC Tag : TORU & Fuminori Abe vs Shota & Kenichiro Arai
~ Gannosuke Retirement Match: Mr. Gannosuke & Michio Kageyama vs Tatsumi Fujinami & Hiro Saito Continue reading

GUTS World results for February 3, 2018

~ GWC Single : Guts Ishijima vs Daisuke Kanehira
~ GWC Tag : TORU & Fuminori Abe vs Tetsuhiro Kuroda & Joji Otani Continue reading

GUTS World results for December 3, 2016

~ GWC Single : Masked Mystery vs Shota
~ GWC 6 Tag : Orihara, Togo & Ping vs Gannosuke, Kageyama & CHANGO
~ GWC Tag : Matsuda & KITO vs Arai & Buffalo
~ Yoshino Last GUTS Match: Tatsuhiko Yoshino vs GUTS Ishijima Continue reading

GUTS World results for February 23, 2016

GUTS World vol. 94 WRESTLE WINTER 2016, 2/23/2016 [Tue] @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) YOUNG WAR: Joji Otani vs. Ryota Nakatsu [BASARA] ◆Winner: Nakatsu () with a Cross Armbar. (2) Shinkiba Different Dimension Showdown: Drake Morimatsu vs. Papakemi Beppin ◆Winner: Drake () (3) GUTS World Army vs Tonpachi Machine Guns: Masked … Continue reading