GUTS World results for April 15, 2018

~ GUTS World Final Show
~ GWC Single : Guts Ishijima vs Masked Mystery
~ GWC Tag : TORU & Fuminori Abe vs Shota & Kenichiro Arai
~ Gannosuke Retirement Match: Mr. Gannosuke & Michio Kageyama vs Tatsumi Fujinami & Hiro Saito Continue reading

GUTS World results for July 19, 2015

GUTS World vol. 87 Bukotsu Taisen 2015, 7/19/2015 [Sun] 18:00 @ Shinjuku FACE in Tokyo (1) Bukotsu Taisen THE OPEN: Kazuhiko Matsuzaki & Bungee Takada vs. Ryoya Akiba & Joji Otani◆Winner: Takada (11:17) following a Last Ride on Joji.  (2) TECHNICAL WAR: Taro Yamada vs. Liang Ping ◆Winner: Yamada (8:01) … Continue reading

GUTS World results for March 28, 2015 – GWC: Yoshino vs Daisuke + GWC Tag

GUTS World Pro-Wrestling vol. 82 WRESTLE ANGEL 2015, 3/28/2015 [Sat] 18:30 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo (1) Joji Otani Debut Match: Ryouya Akiba vs. Joji Otani◆Winner: Akiba () (2) Shinkiba Different Dimension 3WAY Match: Drake Morimatsu vs. Micro vs. Tsuneo Yoshie◆Winner: Morimatsu () over Yoshie. (3) YOUNG WAR: Takumi Tsukamoto [FREE] vs. … Continue reading

GUTS World [GWC: Tatsuhiko Yoshino vs Daisuke] results for December 6, 2014

GUTS World vol.79~ Raising an Army 10th Anniversary~, 12/6/2014 [Sat] 18:30 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo253 Spectators (crowded) (1) Guts World vol.79 Opening Match: Bungee Takada & Ryouya Akiba vs. Amigo Suzuki & Mirco◆Winner: Amigo (9:57) with a Camel Clutch on Akiba. (2) Drake Morimatsu vs. Tsuneo Yoshie◆Winner: Morimatsu (9:58) … Continue reading