NOAH results for April 14, 2018

~ Katsuhiko Nakajima vs Go Shiozaki – Masa Kitamiya vs Kaito Kiyomiya
~ 34th GHC Junior Tag Championship Decision Tournament 1st Round: HAYATA & YO-HEY vs Hajime Ohara & Hitoshi Kumano – Daisuke Harada & Tadasuke vs Hi69 & Minoru Tanaka Continue reading

NOAH results for April 11, 2018

~ Global Tag League Final Match Continue reading

NOAH results for April 9, 2018

~ Global Tag League Day 9
~ Kenoh & Takashi Sugiura vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
~ Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge vs Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya
~ Muhammad Yone & Quiet Storm vs Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai
~ Akitoshi Saito & Masao Inoue vs Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO Continue reading

NOAH results for April 7, 2018

~ Global Tag League Day 7
~ Kenoh & Takashi Sugiura vs Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya
~ Muhammad Yone & Quiet Storm vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
~ Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge vs Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai Continue reading

NOAH results for April 3, 2018

~ Global Tag League Day 6
~ Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
~ Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge vs Akitoshi Saito & Masao Inoue Continue reading

K-DOJO results for April 1, 2018

~ K-UP IMPACT : Taishi Takizawa & Kaji Tomato vs Go Shiozaki & Keiichi Sato
~ CLUB-K 3000 : Taishi Takizawa, Kaji Tomato & Marines Mask vs Daigoro Kashiwa, Ayato Yoshida & Yasu Urano Continue reading

NOAH results for March 31, 2018

~ Global Tag League Day 5
~ Kenoh & Takashi Sugiura vs Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge
~ Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya
~ Muhammad Yone & Quiet Storm vs Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
~ Maybach Taniguchi & Mitsuya Nagai vs Akitoshi Saito & Masao Inoue Continue reading

NOAH results for March 29, 2018

~ GTL Day 4 : Kenoh & Takashi Sugiura vs Akitoshi Saito & Masao Inoue – Go Shiozaki & Kaito Kiyomiya vs Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO Continue reading

NOAH results for March 21, 2018

~ Kenoh 10th Anniversary : Kenoh vs. Masa Kitamiya
~ GTL Day 3 : Marufuji & Kotoge vs Hall & KAZMA – Yone & Storm vs Saito & Inoue Continue reading

NOAH results for March 20, 2018

~ Global Tag League Day 2
~ Yone & Storm vs Shiozaki & Kiyomiya
~ Nakajima & Kitamiya vs Taniguchi & Nagai
~ Kenoh & Sugiura vs Hall & KAZMA Continue reading

NOAH results for March 18, 2018

~ Global Tag League Day 1
~ Marufuji & Kotoge vs Nakajima & Kitamiya
~ Yone & Storm vs Sugiura & Kenoh
~ Shiozaki & Kiyomiya vs Saito & Inoue
~ Maybach & Nagai vs Hall & KAZMA Continue reading

NOAH results for March 4, 2018

~ Kenoh, Takashi Sugiura & Akitoshi Saito vs Go Shiozaki, Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya
~ Quiet Storm & Jay Bradley vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya Continue reading