FREEDOMS results for December 7, 2017

~ Jun Kasai & Daisuke Masaoka vs Violento Jack & Aero Boy
~ FREEDOM WORLD TAG 3WAY : Mammoth Sasaki & Toru Sugiura vs Minoru Fujita & Gunso vs Shu & Krai Brahman Continue reading

Fire Pro Wrestling results for August 26, 2016

~ Fire Pro debut show
~ Chavo Guerrero Sr., Atsushi Onita, Hideki Hosaka & NOSAWA Rongai vs Kendo Kashin, Hideki Suzuki & Shogun Okamoto Continue reading

DNA results for July 1, 2015

DDT New Attitude “DNA 7”, 7/1/2015 [Wed] 19:00 @ Kitazawa Town Hall in Tokyo (1) Kouki Iwasaki vs. Yoshihiro Horaguchi [K-DOJO]◆Winner: Iwasaki (9:54) following a Double Arm Suplex. (2) Suguru Miyatake vs. Gabai Jichan [Kyushu]◆Winner: Jichan (9:56) via pin-fall. (3) Dai Suzuki vs. GENTARO [FREEDOMS]◆Winner: GENTARO (9:10) following a Backdrop. … Continue reading