Michinoku Pro results for November 6, 2016

~ Tohoku Jr : Manjimaru vs Kenbai
~ Dick Togo, Taro Nohashi & Rui Hyugaji vs Hayato “Jr” Fujita, Takeshi Minamino & Ken45 Continue reading

Michinoku results for October 1, 2016

~ Michinoku Futaritabi 2016 – First Round Matches, part 1
~ Yapperman #1 & #2 vs. Kei & Shu Brahman – Hayato “Jr” Fujita & Ken45° vs Numajiro Kesen & Ayumu Gunji Continue reading

ZERO1 results for June 16, 2016

~ Kohei Sato, Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs James Raideen, Fujita “Jr” Hayato & Shogun Okamoto
~ Jr 1 Day Tournament : Ikuto Hidaka vs Takuya Sugawara – Sean Guinness vs Tatsuhito Takaiwa Continue reading

FORTUNE DREAM results for June 14, 2016

~ Go Shiozaki & Yuji Okabayashi vs Daisuke Sekimoto & Yuji Hino
~ Shuji Ishikawa, Katsuhiko Nakajima vs Kohei Sato & Maybach Taniguchi Continue reading