Dragon Gate Results for August 7, 2018

~ Open The Twin Gate Championship Match: YAMATO & BxB Hulk vs. Naruki Doi & Big R Shimizu  Continue reading

Dragon Gate Results for August 4, 5 & 6, 2018

~Kzy, Genki Horiguchi & “Brother” YASSHI vs. Naruki Doi, Masato Yoshino & Big R Shimizu (8/4)
~ Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi & Punch Tominaga vs. YAMATO, Kagetora, Yosuke ♡ Santa Maria & U-T (8/5)
~ Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi & Punch Tominaga vs. Yasushi Kanda, Shingo Takagi, Eita & Takashi Yoshida (8/6) Continue reading

Dragon Gate Results for July 22, 2018

~ Open The Dream Gate Championship: Masato Yoshino vs. Shingo Takagi
Open The Twin Gate Championship Match: Big R Shimizu & Ben-K vs. YAMATO & BxB Hulk
~ Masaaki Mochizuki, Tatsumi Fujinami & Hiro Saito vs. Yoshiaki Fujiwara, Don Fuji & Punch Tominaga
~ Open The Brave Gate Championship Match: Dragon Kid vs. Eita
~ Open The Triangle Gate Championship Match: Kzy, Susumu Yokosuka & Genki Horiguchi vs. Masato Tanaka, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida Continue reading

Dragon Gate Results for 13, 14 & 15 July, 2018

~ Naruki Doi, Big R Shimizu & Ben-K vs. YAMATO, BxB Hulk & U-T (7/13)
~ Masato Yoshino, Naruki Doi, Big R Shimizu & Jason Lee vs. Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida (7/14)
~ Masato Yoshino, Big R Shimizu, Ben-K & Jason Lee vs. YAMATO, BxB Hulk, Flamita & U-T (7/15) Continue reading

Dragon Gate Results for July 5, 2018

~ OVER GENERATION vs. ANTIAS Unit Disband Match: Dragon Kid, Gamma, Mondai Ryu & Kaito Ishida vs. Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida  Continue reading

Dragon Gate Results for June 28, 2018

~ YAMATO, Flamita, Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu & Jason Lee Continue reading

Dragon Gate Results for June 11, 12 & 13, 2018

~ Naruki Doi, Masato Yoshino, Ben-K & Jason Lee vs. Kzy, Susumu Yokosuka, Punch Tominaga && “Brother” YASSHI (6/13)
~ Naruki Doi, Masato Yoshino, Big R Shimizu & Jason Lee vs. Shingo Takagi, Eita, Yasushi Kanda & Takashi Yoshida (6/12)
~ YAMATO, BxB Hulk, Kagetora & Yosuke ♡ Santa Maria vs. Kzy, Susumu Yokosuka, Genki Horiguchi & “Brother” YASSHI (6/11) Continue reading