Dragon Gate Results for August 26, 2017

~ 5 Unit Survival Race Match: Kotoka, Ben-K, Naruki Doi & Masato Yoshino vs. Genki Horiguchi H.A.Gee.Mee , Jimmy Susumu, Jimmy Kness JKS & Ryo ‘Jimmy’ Saito
~ 5 Unit Survival Race Match: Takashi Yoshida, Shingo Takagi & T-Hawk vs. Eita, Dragon Kid & CIMA Continue reading

Dragon Gate Results for August 20, 2017

~ 5 Unit Survival Race Match: CIMA, Dragon Kid, Eita & Takehiro Yamamura vs. Shingo Takagi, El Lindaman, Takashi Yoshida & T-Hawk  Continue reading

Dragon Gate Results for August 12 and August 13, 2017

~ 5 Unit Survival Race Match: CIMA, Dragon Kid, Eita & Takehiro Yamamura vs. BxB Hulk, Kzy, Yosuke ♡ Santa Maria & YAMATO (12th August)
~ 5 Unit Survival Race Match: Big R Shimizu, Ben-K, Masato Yoshino & Naruki Doi vs. YAMATO, BxB Hulk, Kzy & Yosuke ♡ Santa Maria (13th August)
Continue reading