DDT results for July 23, 2017

~ KO-D Openweight : Konosuke Takeshita vs Keisuke Ishii
~ EXTREME Ladder Match : Daisuke Sasaki vs Joey Ryan
~ KO-D Tag : Shigehiro Irie & Kazusada Higuchi vs Shuji Ishikawa & Mad Paulie Continue reading

DDT results for March 20, 2017

~ KO-D Openweight : HARASHIMA vs Konosuke Takeshita
~ KO-D TAG : Masakatsu Funaki & Yukio Sakaguchi vs Shuji Ishikawa & Tetsuya Endo
~ DDT EXTREME : Jun Kasai vs Daisuke Sasaki
~ Sanshiro Takagi, Keiji Mutoh & Isami Kodaka vs Kota Ibushi, Jun Akiyama & Daisuke Sekimoto Continue reading

DDT results for September 11, 2016

~ DDT EXTREME : Danshoku Dino vs Keisuke Ishii
~ HARASHIMA & Dick Togo vs Konosuke Takeshita & Antonio Honda
~ Yoshihiro Takayama, Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki vs Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa & Tetsuya Endo Continue reading

DDT results for August 28, 2016

~ KO-D Openweight : Konosuke Takeshita vs Shuji Ishikawa
~ KO-D Tag : Ken Ohka & KAI vs HARASHIMA & Yuko Miyamoto Continue reading

DDT results for February 28, 2016

DDT “Into The Fight 2016”, 2/28/2016 [Sun] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo 1,596 Spectators (crowded) (0) King of Dark Championship Match: [Champion] Mizuki Watase & Kota Umeda vs. [Challenger] Hiroshi Fukuda & Guanchulo ◆Winner: Watase (7:19) following a Backdop on Guanchulo. ~ Watase drops the belt on his 3rd … Continue reading

DDT results for December 23, 2015

DDT “NEVER MIND 2013”, 12/23/2015 [Wed] @ Korakuen Hall in Tokyo 2,015 Spectators (overcrowded) (0) King of Dark Championship: [Champion] Dai Suzuki & [Challenger] Kouki Iwasaki vs. [Challengers] Gota Ihashi & Gorgeous Matsuno ◆Winner: Dai (:15) over Ihashi. ~ Dai relinquishes the belt after his first defense. Ihashi becomes the … Continue reading

DDT results for October 25, 2015

DDT “DDT Special 2015”, 10/25/2015 [Sun] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo ~ It was announced that Kota Ibushi would miss today’s DDT show due to illness, high fever, and was told to take it easy as of last night. ~ Ibushi was scheduled to take part in the main … Continue reading

DDT results for July 5, 2015

DDT Pro-Wrestling “Tenkasanbunokei – DDT Hakata”, 7/5/2015 [Sun] 12:00 @ Hakata StarLanes in Fukuoka (1) HARASHIMA & Yasu Urano vs. Kazusada Higuchi & Kota Umeda◆Winner: HARASHIMA (11:16) following the Somato on Umeda. (2) 3WAY Match: Danshoku Dino vs. Soma Takao vs. Suguru Miyatake ◆Winner: Takao (7:19) with the Gin and Tonic on … Continue reading

DDT results for May 17, 2015

DDT, 5/17/2015 [Sun] 13:00 @ Nagoya International Conference Hall in Aichi (1) Keisuke Ishii & Soma Takao vs. Tomomitsu Matsunaga & Shunma Katsumata◆Winner: Ishii (7:27) following a Knee Kick on Katsumata. (2) Tsurumi Amon Cup contention Battle Royal: Makoto Oishi, Suguru Miyatake, Masa Takanashi, Yukio Sakaguchi, DJ Nira, Tenichi Fujioka, MIKAMI, and … Continue reading