Tokyo Joshi Pro Results for January 4, 2018

~ TOKYO Princess of Princess: Reika Saiki vs Miyu Yamashita
~ TOKYO Princess Tag: Yuka Sakazaki & Shoko Nakajima vs Mizuki & Riho Continue reading

DDT results for December 19, 2017

~ HARASHIMA & KUDO vs. Konosuke Takeshita & Dick Togo
~ Yukio Sakaguchi vs Tetsuya Endo
~ Danshoku Dino vs Colt Cabana Continue reading

DDT results for February 4, 2017

~ HARASHIMA & Akito vs Konosuke Takeshita & Antonio Honda
~ Special Single Match: Danshoku Dino vs Yoshihiro Takayama
~ DDT EXTREME : Jun Kasai vs Mad Paulie
~ KO-D 6 Tag : Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki & Mizuki Watase vs KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi Continue reading

DDT results for December 11, 2016

~ KO-D Tag : Konosuke Takeshita & Mike Bailey vs Danshoku Dino & Keisuke Ishii
~ KO-D 6 Tag : Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo & Mad Pauley vs KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi Continue reading

DDT results for October 16, 2016

~ HARASHIMA, Yoshihiro Takayama & Akito vs Konosuke Takeshita, Antonio Honda & Mike Bailey
~ Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo vs Soma Takao & Kouki Iwasaki Continue reading

DDT results for October 9, 2016

~ KO-D Tag : HARASHIMA & Yuko Miyamoto vs Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo
~ Shuji Ishikawa & Mad Paulie vs. Danshoku Dino & Keisuke Ishii
~ Yoshihiro Takayama & Kouki Iwasaki vs. KUDO & Yukio Sakaguchi Continue reading

DDT results for September 11, 2016

~ DDT EXTREME : Danshoku Dino vs Keisuke Ishii
~ HARASHIMA & Dick Togo vs Konosuke Takeshita & Antonio Honda
~ Yoshihiro Takayama, Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki vs Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa & Tetsuya Endo Continue reading