HEAT-UP results for March 30, 2017

~ Powerful Tag Tournament 2017 ~ Final: Kenichiro Arai & Hide Kubota vs. Yoji “Dokonjo “Kondo & Daisuke Kanehira
~ Takao Omori, Kazuhiro Tamura & Daichi Kazato vs Minoru Tanaka, Kotaro Suzuki & Mineo Fujita Continue reading

BASARA results for February 5, 2017

~ NWA International Light Tag : Ryuichi Sekine & Ryota Nakatsu vs Ikuto Hidaka & Sean Guinness
~ Trans Am ★ Ryuichi vs Daichi Kazato
~ Isami Kodaka & Takumi Tsukamoto vs Trans Am ★ Hiroshi & SAGAT Continue reading

AJPW results for January 28, 2017

~ Suwama, Super Tiger, Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Mitsuya Nagai, Black Tiger VII, Tatsuhito Takaiwa & Takeshi Minamino
~ Kento Miyahara vs Yutaka Yoshie ~ Zeus & Ryoji Sai vs Jake Lee & Naoya Nomura Continue reading

BASARA results for November 30, 2016

~ NWA International Light Tag : Ikuto Hidaka & Hayato “Jr” Fujita vs Isami Kodaka & Takumi Tsukamoto
~ Trans Am ★ Hiroshi, Trans Am ★ Ryuichi & SAGAT vs Yuma Aoyagi, Kazuhiro Tamura & Daichi Kazato Continue reading

AJPW results for November 17, 2016

~ Jr. TAG BATTLE OF GLORY Day 5 – Final
~ Aoki & Hikaru vs Minamino & Black Tiger – Takao & Aoyagi vs Tamura & Kazato Continue reading

AJPW results for November 15, 2016

~ Kento Miyahara, Jake Lee & Naoya Nomura vs Suwama, Atsushi Aoki & Super Tiger
~ Jr. TAG BATTLE OF GLORY Day 3
~ Tamura & Kazato vs B. Tiger & Minamino – Takao & Aoyagi vs Iwamoto & Abe Continue reading

AJPW results for November 13, 2016

~ Kento Miyahara & Jun Akiyama vs Suwama & Zeus
~ Jr. TAG BATTLE OF GLORY Day 2
~ Aoki & Hikaru vs Tamura & Kazato – Black Tiger & Minamino vs Iwamoto & Abe Continue reading

BASARA results for August 30, 2016

Pro Wrestling BASARA, 8/30/2016 [Tue] 19:00 @ Warabi Wrestle Butokan in Saitama (1) Ryota Nakatsu vs. Hi69 [FREE] ◆Winner: Hi69 (9:35) with the Stuka Splash. (2) Madoka [FREE] & Yusuke Kubo vs. Ryuichi Sekine & Koji Iwamoto [Sportiva] ◆Winner: Sekine (11:11) with the Let’s Combine on Kubo. (3) Court Match: … Continue reading