Dragon Gate Results for January 18th, 2017

One Day 6 Man Tag Tournament
Round One Matches
~ YAMATO, BxB Hulk & Kzy vs. Don Fuji, Hyou Watanabe & Yuki Yoshioka
~ Eita, Takehiro Yamamura & Punch Tominaga vs. Masato Yoshino, Ben-K & Kotoka
~ Brother YASSHI, Cyber Kong & Mondai Ryu vs. Jimmy Susumu, Ryo ‘Jimmy’ Saito & Jimmy Kanda
~ Naruki Doi, Masaaki Mochizuki & Big R Shimizu vs. Shingo Takagi, T-Hawk & El Lindaman
Continue reading

Tokyo Gurentai results for November 28, 2016

~ IWA World Middleweight : Mil Mascaras vs NOSAWA Rongai
~ Dory Funk Jr., Masakatsu Funaki & The Great Kabuki vs Osamu Nishimura, Yoshiaki Fujiwara & Chavo Guerrero
~ Tokyo World Heavyweight : Masaaki Mochizuki vs Kotaro Suzuki
~ Tokyo IC Tag : Hikaru Sato & Rocky Kawamura vs Dick Togo & Shiryu
~ MAZADA, FUJITA & KIKUZAWA vs CIMA, Masato Tanaka & Akito Continue reading

Tokyo Gurentai results for April 4, 2016

~ Tokyo World Heavy: Masaaki Mochizuki vs Minoru Tanaka
~ NOSAWA, MAZADA, FUJITA & KIKUZAWA vs Dory Funk, Fujiwara, Takagi & Sanada
~ Tokyo IC Tag: Kikutaro & Stalker vs Hikaru & Kawamura Continue reading