GUTS World results for January 24, 2017

~ Mr. Gannosuke, Guts Ishijima, Michio Kageyama & CHANGO vs Masao Orihara, Dick Togo, Amigo Suzuki & Liang Ping
~ GWC Tag : Keizo Matsuda & YUJI KITO vs Masked Mystery & Daisuke Continue reading

GUTS World results for December 3, 2016

~ GWC Single : Masked Mystery vs Shota
~ GWC 6 Tag : Orihara, Togo & Ping vs Gannosuke, Kageyama & CHANGO
~ GWC Tag : Matsuda & KITO vs Arai & Buffalo
~ Yoshino Last GUTS Match: Tatsuhiko Yoshino vs GUTS Ishijima Continue reading

GUTS World results for November 15, 2016

~ GWC Tag : Guts Ishijima, Michio Kageyama & CHANGO vs Masao Orihara, Dick Togo & Liang Ping
~ Masked Mystery & Tatsuhiko Yoshino vs Shota & Kenichiro Arai Continue reading

GUTS World results for September 11, 2016

~ GWC Single : Mr Gannosuke vs Masked Mystery
~ GWC Tag : Matsuda & Kito vs KAI & Shota
~ GWc 6 Tag : Orihara, Amigo & Upin vs Ishijima, Kageyama & CHANGO Continue reading

HEAT-UP results for August 31, 2016

~ HEAT-UP Championship : Kazuhiro Tamura vs Koji Iwamoto
~ Tatsumi Fujinami, Hiroshi Watanabe, Kenichiro Arai & LEONA vs Yoshiaki Fujiwara, Takuma Sano, Kotaro Nasu & Daisuke Kanehira Continue reading

DRADITION results for March 29, 2016

DRADITION “DRADITION 2016 FIRST ~ Battle Invitation”, 3/29/2016 [Tue] 19:00 @ Korakuen Hall in Tokyo (1) Tsubakichi Sanshu vs. Noboyuki Kurashima ◆Winner: Kurashima (8:46) following the Kurashima Drop. (2) CHANGO [FREE] vs. Kazuhiro Tamura [HEAT-UP] ◆Winner: Tamura (8:33) with a Minoru Special. (3) LEONA vs. Seiya Sanada [S.P.E] ◆Winner: Sanada … Continue reading

HEAT UP results for March 5, 2016

HEAT-UP “Burning! Powerful Tag Tournament 2016”, 3/5/2016 [Sat] 19:00 @ Yokohama Nigiwaiza in Kanagawa (1) Kenichiro Arai [DG] & SHINYA ISHIDA [FREE] vs. Yoji “Dokonjo” Kondo & Fuminori Abe ◆Winner: ISHIDA (12:45) following the Delta Driver on Kondo. (2) Super J Boys The Last Crusade – Takeshima HEAT-UP Last Single Match: … Continue reading