Dragon Gate Results for February 3, 2018

 ~ Kotoka Road to the Final in Himeji: Masato Yoshino, Big R Shimizu & Kotoka vs. T-Hawk, Eita & Shingo Takagi  Continue reading

Dragon Gate Results for January 31, 2018

~ Open The Owari Gate Championship Match: Ryo Saito vs. Gamma
~ Masaaki Mochizuki, Naruki Doi, Big R Shimizu & Kotoka vs. Kzy, YAMATO, BxB Hulk & Yosuke ♡ Santa Maria Continue reading

Dragon Gate Results for January 28, 2018

~ Masaaki Mochizuki, Susumu Yokosuka & Genki Horiguchi vs. T-Hawk, Eita & El Lindaman Continue reading

Dragon Gate Results for January 13, 2018

~ YAMATO, BxB Hulk & Yosuke ♡ Santa Maria vs. T-Hawk, Eita & El Lindaman  Continue reading

Dragon Gate Results for December 26, 2016

~ Naruki Doi, Genki Horiguchi, YAMATO & Masaaki Mochizuki vs. Masato Yoshino, Ryo Saito, Don Fuji & BxB Hulk Continue reading

Dragon Gate Results for December 23, 2017

~ Open The Dream Gate Championship Match: Masaaki Mochizuki vs. Ryo Saito
~ Open The Twin Gate Championship Decision Match: CIMA & Susumu Yokosuka vs. T-Hawk & Eita
~ Open The Triangle Gate Championship Match: YAMATO, BxB Hulk & Kzy vs. Naruki Doi, Masato Yoshino & Jason Lee
Open The Brave Gate Championship Match: Kagetora vs. Yasushi Kanda
Continue reading