BJW results for March 30, 2017

~ World Strong : Daisuke Sekimoto vs Hideki Suzuki
~ Ikkitosen ~ DeathMatch Survivor Day 12
~ A BLOCK : Ryuji Ito vs Kenji Fukimoto – Isami Kodaka vs Takumi Tsukamoto
~ B BLOCK : Jaki Numazawa vs Masashi Takeda Continue reading

BJW results for March 25 & 26, 2017

~ Ikkitosen ~ DeathMatch Survivor Day 10 & 11
~ A BLOCK (3/25) : Isami Kodaka vs Toshiyuki Sakuda – Takumi Tsukamoto vs Takayuki Ueki
~ A BLOCK (3/26) : Ryuji Ito vs Toshiyuki Sakuda – Isami Kodaka vs Takayuki Ueki
~ B BLOCK (3/25) : Ryuichi Sekine vs Masaya Takahashi
~ B BLOCK (3/26) : Yuko Miyamoto vs Masaya Takahashi Continue reading

BJW results for March 19, 2017

~ Ikkitosen ~ DeathMatch Survivor Day 8
~ A BLOCK : Kenji Fukimoto vs Takumi Tsukamoto
~ B BLOCK : Masashi Takeda vs Masaya Takahashi – Yuko Miyamoto vs Ryuichi Sekine Continue reading

BJW results for March 13, 2017

~ Ikkitosen ~ DeathMatch Survivor Day 5
~ A BLOCK : Ueki vs Sakuda ~ B BLOCK : Miyamoto vs Takeda – Hoshino vs Masaya Continue reading

BJW results for March 12, 2017

~ BJW Tag : Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi vs Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani
~ Ikkitosen ~ DeathMatch Survivor Day 4
~ A BLOCK : Ryuji Ito vs Takayuki Ueki
~ B BLOCK : Jaki Numazawa vs Masaya Takahashi – Yuko Miyamoto vs Kankuro Hoshino Continue reading

BJW results for March 5, 2017

~ BJW World Strong : Daisuke Sekimoto vs Hideki Suzuki
~ Ikkitosen DeathMatch Survivor Day 1
~ B BLOCK : Hoshino vs Takeda – A BLOCK : Kodaka vs Fukimoto Continue reading

BJW [Ikkitosen Deathmatch Survivor Finals] for April 19, 2015

BJW “BIG JAPAN GRAFFITI ~ Ikkitosen Finals”, 4/19/2015 [Sun] 17:00 @ Sapporo Teisen Hall in Hokkaido961 Spectators (crowded) (1) Yoshiyuki Sakuda & Yoshihisa Uto vs. Isamu Oshita & Tatsuo Omori◆Winner: Omori (9:50) with a Boston Crab on Uto. (2) Ikkitosen Semi-Final ~ Nail Board Death Match: [A Block #1] Masashi … Continue reading