AJPW results for May 15, 2017

~ Jun Akiyama, Shuji Ishikawa & Koji Iwamoto vs Zeus, The Bodyguard & Atsushi Maruyama
~ Kento Miyahara, Jake Lee & Yuma Aoyagi vs Joe Doering, KAI & Minoru Tanaka Continue reading

AJPW results for February 24, 2017

~ Jr BATTLE OF GLORY Day 5
~ A BLOCK : Koji Iwamoto vs Minoru Tanaka
~ B BLOCK : Yuma Aoyagi vs Kazuhiro Tamura – Yohei Nakajima vs Atsushi Maruyama Continue reading

AJPW results for February 19, 2017

~ Jun Akiyama, Suwama, Kendo Kashin & Masao Inoue vs Atsushi Onita, Hideki Hosaka, Raijin Yaguchi & Pandita
~ Jr BATTLE OF GLORY Day 3
~ A BLOCK : Atsushi Aoki vs Keisuke Ishii
~ B BLOCK : Hikaru Sato vs Atsushi Maruyama – Yohei Nakajima vs Kazuhiro Tamura Continue reading

AJPW results for February 18, 2017

~ Jr BATTLE OF GLORY Day 2
~ A BLOCK : Atsushi Aoki vs Masashi Takeda – Koji Iwamoto vs Keisuke Ishii
~ B BLOCK : Yuma Aoayagi vs Atsushi Maruyama – Yohei Nakajima vs Hikaru Sato Continue reading

AJPW results for February 17, 2017

~ World Tag : Zeus & The Bodyguard vs Kento Miyahara & Jake Lee
~ Jr BATTLE OF GLORY ~ Day 1
~ A BLOCK : Keisuke Ishii vs Minoru Tanaka – Koji Iwamoto vs. Masashi Takeda
~ B BLOCK : Yohei Nakajima vs. Yuma Aoyagi – Kazuhiro Tamura vs Atsushi Maruyama Continue reading

AJPW results for October 15, 2016

~ Giant Baba Sanjo City Honorary Show
~ Kento Miyahara, Zeus & The Bodyguard vs Suwama, Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi
~ Asia Tag : Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Atsushi Maruyama & Masashi Takeda
~ Jun Akiyama & Masanobu Fuchi vs Takao Omori & Masao Inoue Continue reading

BASARA results for August 30, 2016

Pro Wrestling BASARA, 8/30/2016 [Tue] 19:00 @ Warabi Wrestle Butokan in Saitama (1) Ryota Nakatsu vs. Hi69 [FREE] ◆Winner: Hi69 (9:35) with the Stuka Splash. (2) Madoka [FREE] & Yusuke Kubo vs. Ryuichi Sekine & Koji Iwamoto [Sportiva] ◆Winner: Sekine (11:11) with the Let’s Combine on Kubo. (3) Court Match: … Continue reading