AJPW results for August 27, 2017

~ Triple Crown : Shuji Ishikawa vs Kento Miyahara
~ World Tag : Nomura & KAI vs Sekimoto & Okabayashi
~ World Jr : TAJIRI vs Ultimo Dragon
~ Asia Tag : Aoki & Sato vs Black Tiger VII & TAKA Continue reading

AJPW results for July 23, 2017

~ Kento Miyahara, Jake Lee & Noaya Nomura vs Shuji Ishikawa, Ryoji Sai & Massimo
~ Asia Tag : Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs. Tank Nagai & Ayumu Honda Continue reading

AJPW results for June 20, 2017

~ Asia Tag : Atsushi Onita & Masanobu Fuchi vs Atsushi Aoki & Hikaru Sato
~ Suwama vs KAI – Kento Miyahara & Yuma Aoyagi vs Shuji Ishikawa & Atsushi Maruyama Continue reading

AJPW results for January 2, 2017

~ Asia Tag : Masanobu Fuchi & Atsushi Onita vs Jun Akiyama & Masao Inoue
~ Kento Miyahara, Jake Lee & Naoya Nomura vs Suwama, Joe Doering & Hikaru Sato Continue reading

AJPW results for October 15, 2016

~ Giant Baba Sanjo City Honorary Show
~ Kento Miyahara, Zeus & The Bodyguard vs Suwama, Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi
~ Asia Tag : Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Atsushi Maruyama & Masashi Takeda
~ Jun Akiyama & Masanobu Fuchi vs Takao Omori & Masao Inoue Continue reading

AJPW results for October 9, 2016

~ Kento Miyahara & Jake Lee vs Suwama & Super Tiger
~ Zeus, The Bodyguard & Koji Iwamoto vs Ryoji Sai, Rikiya Fudo & Ryuji Hijikata
~ Asia Tag : Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Mitsuya Nagai & Takeshi Minamino Continue reading

AJPW results for August 6, 2016

~ World Tag : Sekimoto & Okabayashi vs Miyahara & Lee
~ Asia Tag : Aoki & Hikaru vs Omori & Tamura Continue reading

BJW results for July 24, 2016

~ Deathmatch Heavyweight : Ryuji Ito vs Kankuro Hoshino
~ World Strong : Yuji Okabayashi vs Hideyoshi Kamitani
~ BJW Tag : Kohei & Ishikawa vs Akebono & Hama
~ Asia Tag : Aoki & Hikaru vs Miyamoto & Kodaka
~ Daisuke Sekimoto vs Ryuichi Kawakami Continue reading