NOAH results for February 24, 2018

~ Naomichi Marufuji, Atsushi Kotoge & Minoru Tanaka vs Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Hitoshi Kumano
~ Kenoh vs HAYATA + Tsuyoshi Kikuchi honored for his 30th anniversary Continue reading

NOAH results for February 23, 2018

~ Kenoh, Takashi Sugiura & Akitoshi Saito vs Go Shiozaki, Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya
~ Muhammad Yone & Quiet Storm vs Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano Continue reading

NOAH results for February 22, 2018

~ Daisuke Harada & Tadasuke vs HAYATA & YO-HEY
~ Kenoh vs Takashi Sugiura vs Kaito Kiyomiya
~ Naomichi Marufuji & Atsushi Kotoge vs Hideki Suzuki & Jay Bradley Continue reading

MASTERS results for February 16, 2018

~ Tatsumi Fujinami, Riki Choshu, Jushin Thunder Liger & Keiji Mutoh vs Hiroyoshi Tenzan, Hiro Saito, AKIRA & Super J w/ Masahiro Chono
~ Shiro Koshinaka, Masashi Aoyagi & Akitoshi Saito vs Great Kojika, Tiger Toguchi & Mitsuo Momota Continue reading

NOAH results for February 12, 2018

~ Kenoh, Takashi Sugiura & Akitoshi Saito vs Muhammad Yone, Quiet Storm & Atsushi Kotoge Continue reading

NOAH results for February 11, 2018

~ Kenoh vs Takashi Sugiura vs Kaito Kiyomiya
~ Daisuke Harada vs HAYATA vs Taiji Ishimori vs Minoru Tanaka Continue reading

NOAH results for February 10, 2018

~ Muhammad Yone, Quiet Storm, Daisuke Harada, Taiji Ishimori & Hi69 vs Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya, HAYATA, Yoshinari Ogawa & Minoru Tanaka Continue reading

NOAH results for February 2, 2018

~ GHC Heavy : Kenoh vs Yuko Miyamoto
~ GHC Tag : Yone & Storm vs Maybach & Nagai Continue reading

NOAH results for January 27, 2018

~ GHC Junior : Daisuke Harada vs Hajime Ohara
~ GHC Jr Tag : HAYATA & YO-HEY vs Taiji Ishimori & Hi69 Continue reading

NOAH results for January 21, 2018

~ Muhammad Yone, Quiet Storm & Hitoshi Kumano vs Go Shiozaki & Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya
~ Kenoh & Takashi Sugiura vs Yuko Miyamoto & Minoru Tanaka Continue reading

NOAH results for January 20, 2018

~ Kenoh vs Kaito Kiyomiya
~ Muhammad Yone & Quiet Storm vs Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya Continue reading

NOAH results for January 19, 2018

~ Kenoh & Takashi Sugiura vs Yuko Miyamoto & Minoru Tanaka
~ Masa Kitamiya vs Kaito Kiyomiya – YO-HEY vs Taiji Ishimori – HAYATA vs Hi69 Continue reading