Sendai Girls Results for September 24, 2017

~Sendai Girls World Championship: Chihiro Hashimoto vs Meiko Satomura
~Sendai Girls World Tag Championship: DASH Chisako & KAORU vs Mika Shirahime & Alex Lee Continue reading

Gatoh Move Results for September 22, 2017

~Super Asia Championship Tournament Finals Match: Riho vs Kotori
~Dick Togo, Jinsei Shinzaki & Sayaka Obihiro vs Emi Sakura, Masa Takanashi & Golem Thai Continue reading

Sendai Girls Results for September 9, 2017

~DASH Chisako & KAORU vs Hikaru Shida & Rin Kadokura
~Chihiro Hashimoto & Aasa Maika vs Meiko Satomura & Emi Sakura Continue reading

Sendai Girls Results for July 20, 2017

Sendai Girls 7/21/17 [Fri] 19:00 @ the Miyagino Ward Cultural Center (1) Manami vs Aasa Maika ♦Winner: Maika (6:53) with the Tractor Splash (2) Hikaru Shida vs La Jarochita (CMLL) ♦Winner: (8:24) with the Falcon Arrow (3) Alex Lee & Mika Shirahime vs Mio Momono & Rin Kadokura ♦Winner: Shirahime (12:23) with the … Continue reading

REINA Results for April 5, 2017

REINA 4/5/17 [Wed] 19:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo 145 spectators (1) Aasa Maika vs Hirori ♦Winner: Maika (6:30) via pinfall (2) Haruka Kato & Natsumi Maki vs Emi Sakura & Kaho Kobayashi ♦Winner: Sakura (17:47) with La Magistral on Kato (3) Hikaru Shida & Miyuki Takase vs Saori Anou & Mari … Continue reading

Gatoh Move results for March 28, 2017

Gatoh Move 3/28/17 [Tue] 19:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo   (1) Aoi Kizuki vs Mitsuru Konno ♦Winner: Kizuki () with the Swivel Body Press (2) Yako Fujigasaki vs Emi Sakura W ♦Winner: Fujigasaki () with the Inverted Gory Special (3) Hikaru Shida vs SAKI ♦Winner: Shida () with an Avalanche Brainbuster (4) … Continue reading