WRESTLE-1 results for June 8, 2016

~ W-1 Championship: KAI vs Shotaro Ashino
~ W-1 Tag : Hino & KAZMA vs Nakanoue & Okabayashi
~ W-1 Cruiser : Kotaro vs AKIRA
~ UWA 6 Tag : Hayashi, Minoru & TAJIRI vs Kono, YASSHI & Murase Continue reading

WRESTLE-1 results for May 29, 2016

WRESTLE-1 TOUR 2016 TRIUMPH ~ Still Dreamin’~, 5/29/2016 [Sun] 16:00 @ Kobe Sanbo Hall in Hyogo (1) Mixed Tag Match: Dump Matsumoto & Kanjyuro Matsuyama vs. Otokozakari & Megumi Yabushita ◆Winner: Otokozakari (11:32) following the Bamiyan Stomp on Matsuyama. (2) Seiki Yoshioka vs. Kohei Fujimura ◆Winner: Yoshioka (6:19) following a Swanton … Continue reading

WRESTLE-1 results for May 4, 2016

~ W-1 Championship : Yuji Hino vs KAI
~ W-1 Cruiser : Kotaro Suzuki vs Kaz Hayashi
~ Keiji Mutoh, Daichi Hashimoto & LEONA vs Yuji Okabayashi, Yasufumi Nakanoue & Seiki Yoshioka
~ Hardcore: Jiro “Ikemen” Kuroshio vs Jun Kasai Continue reading

WRESTLE-1 results for May 1, 2016

“WRESTLE-1 TOUR TRIUMPH”, 5/1/2016 [Sun] 15:00 @ Nagano Arcs Center in Nagano (1) Seiki Yoshioka vs. Kohei Fujimura ◆Winner: Yoshioka (8:10) following a Swanton Bomb. (2) Jackets vs REAL DESPERADO: Jiro “Ikemen” Kuroshio & Yasufumi Nakanoue vs. KAZMA SAKAMOTO & NOSAWA Rongai ◆Winner: Nakanoue (12:35) following a Diving Elbow Drop on … Continue reading