AJPW results for September 16, 2017

~ Oudou Tournament 1st Round Matches
~ Atsushi Aoki vs Kotaro Suzuki – Suwama vs Naoya Nomura – Joe Doering vs Hikaru Sato – Koji Iwamoto vs Yuma Aoyagi Continue reading

NJPW Results for September 16, 2017

~IWGP Intercontinental Championship: Hiroshi Tanahashi vs Zack Sabre Jr.
~ IWGP Junior Heavyweight Championship: KUSHIDA vs El Desperado Continue reading

Dragon Gate Results for September 16, 2017

~ 5 Unit Survival Race Match: Ben-K, Masato Yoshino & Naruki Doi vs. El Lindaman, Shingo Takagi & T-Hawk Continue reading

Stardom Results for September 16, 2017

~5★STAR GP 2017 Day 8
~Red Stars Block: Kimura vs Viper – Kagetsu vs Wolf
~Blue Stars Block: Nakano vs Leon – Kyona vs Konami Continue reading

ZERO1 results for September 14, 2017

~ NWA IC Tag Decision : Kohei Sato & Hideki Suzuki vs Shogun Okamoto & Yutaka Yoshie
~ Yusaku Obata & Yoshikazu Yokoyama vs Masato Tanaka & Hartley Jackson
~ Takuya Sugawara vs SUGI – Ikuto Hidaka vs Keisuke Okuda Continue reading

NJPW Results for September 14, 2017

~Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin, David Finlay & KUSHIDA vs Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Takashi Iizuka & El Desperado
~Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Will Ospreay & Rocky Romero vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi Continue reading

DDT results for September 13, 2017

~ KO-D 6 Tag : KUDO, Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi vs HERO!, MIKAMI & Tanomushaku Toba
~ Shigehiro Irie & Kazusada Higuchi vs Daisuke Sasaki & Mad Paulie Continue reading