DRADITION results for April 21, 2018

~ Tatsumi Fujinami, Riki Choshu & Masakatsu Funaki vs Bob Backlund, Yoshiaki Fujiwara & Hiro Saito Continue reading

DRADITION results for April 20, 2018

~ Tatsumi Fujinami, Bob Backlund & Riki Choshu vs TAJIRI, Jinsei Shinzaki & KAZMA SAKAMOTO
~ Yoshiaki Fujiwara vs Shiro Koshinaka Continue reading

DRADITION results for October 27, 2017

~ Tatsumi Fujinami, Mil Mascaras & Keiji Mutoh vs The Great Kabuki, Jinsei Shinzaki & KAZMA SAKAMOTO
~ Yoshiaki Fujiwara & Shiro Koshinaka vs Mitsuya Nagai & Hiro Saito Continue reading

DRADITION results for April 23, 2017

~ Tatsumi Fujinami, Riki Choshu & Vader vs Yoshiaki Fujiwara, Shiro Koshinaka & Takuma Sano
~ Mitsuya Nagai & Black Tiger vs The Great Kabuki & Masakatsu Funaki Continue reading

DRADITION results for April 20, 2017

~ Fujinami 45th Anniversary
~ Tatsumi Fujinami, Riki Choshu & Shiro Koshinaka vs Vader, Keiji Mutoh & AKIRA Continue reading

DRADITION results for March 29, 2016

DRADITION “DRADITION 2016 FIRST ~ Battle Invitation”, 3/29/2016 [Tue] 19:00 @ Korakuen Hall in Tokyo (1) Tsubakichi Sanshu vs. Noboyuki Kurashima ◆Winner: Kurashima (8:46) following the Kurashima Drop. (2) CHANGO [FREE] vs. Kazuhiro Tamura [HEAT-UP] ◆Winner: Tamura (8:33) with a Minoru Special. (3) LEONA vs. Seiya Sanada [S.P.E] ◆Winner: Sanada … Continue reading

DRADITION results for October 3 & 4, 2015

DRADITION “DRADITION 2015 special edition ~ 2015 HALL OF FAME Dragon Hall of Fame Series” 10/3/2015 [Sat] @ Texpia Osaka (1) Doutonbori Offer Match: Ra-pid & Katsumi Oribe vs. Kuuga & Orochi ◆Winner: Orochi (11:04) with the Onifusha on Oribe. (2) 3WAY Match: Masanobu Kurisu [Kurisu Gym] vs. Tadanobu Fujisawa [FREE] … Continue reading

DRADITION results for October 1, 2015

DRADITION “DRADITION 2015 special edition ~ 2015 HALL OF FAME Dragon Hall of Fame Series” 10/1/2015 [Thu] 18:30 @ Korakuen Hall in Tokyo ~ Tatsumi Fujinami appeared and stated that he is recovering well from the hip surgery and his posture is improving already. (1) Noboyuki Kurashima vs. Rionne Fujiwara ◆Winner: … Continue reading