AJPW results for July 19, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
~ Suwama & Hikaru Sato vs TAJIRI & Gianni Valletta Continue reading

AJPW results for July 16, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Suwama, Atsushi Aoki & Hikaru Sato
~ Shuji Ishikawa vs Yoshitatsu Continue reading

AJPW results for July 15, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Zeus, Joe Doering & KAI
~ World Junior : Atsushi Aoki vs Koji Iwamoto
~ GAORA TV : Jun Akiyama vs TAJIRI Continue reading

AJPW results for July 5, 2018

~ Kento Miayahara & Suwama vs Zeus & Jake Lee
~ Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs Koji Iwamoto & TAJIRI
~ Ryoji Sai & Dylan James vs Shuji Ishikawa & Revlon Continue reading

AJPW results for July 1, 2018

~ Kento Miyahara vs Jake Lee
~ World Junior : Atsushi Aoki vs Yohei Nakajima Continue reading

AJPW results for June 30, 2018

~ World Tag Championship 30th Anniversary: Ryoji Sai & Dylan James vs Suwama & Shuji Ishikawa
~ Zeus vs KAI – Jun Akiyama vs Yuma Aoyagi Continue reading

AJPW results for June 28, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Zeus, Joe Doering & The Bodyguard
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James Continue reading

AJPW results for June 27, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
~ TAJIRI vs Yoshitatsu Continue reading

AJPW results for June 26, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato
~ Jake Lee vs Yuma Aoyagi Continue reading

AJPW Results for June 24, 2018

~ Zeus, Joe Doering & The Bodyguard vs. Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
~ GAORA TV Championship Match: Jun Akiyama vs. Takao Omori Continue reading

AJPW results for June 23, 2018

~ Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs Zeus, The Bodyguard & Yohei Nakajima Continue reading

AJPW results for June 20, 2018

~ Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs Joe Doering, Zeus & The Bodyguard
~ Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato vs Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James Continue reading