NOAH Event Cards for January & February 2016

Pro Wrestling NOAH “NEW YEAR Navigation 2016”, 1/9/2016 [Sat] 18:30 @ Korakuen Hall in Tokyo () Akitoshi Saito & Genba Hirayanagi vs. Quiet Storm & Kaito Kiyomia () Taiji Ishimori, Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano vs. Kenoh, Hajime Ohara & Mitsuhiro Kitamiya () Daisuke Harada vs. TAKA Michinoku () Atsushi … Continue reading