Birthday Dedications

January

[Michinoku] Kenou (1/1/1985)
[Michinoku] Herclues Senga/Yapperman #1 (1/2/1984)
[NJPW] King Fale (1/8/1982)
[NOAH] Ricky Marvin (1/8/1980)
[Michinoku] Tsutomu Osugi/Yapperman #2 (1/10/1985)
[NJPW] Yujiro Takahashi (1/13/1981)
[AJPW] Masanobu Fuchi (1/14/1954)
[NJPW] Karl Anderson (1/20/1980)
[WRESTLE-1] Shuji Kondo (1/21/1978)
[AJPW] Go Shiozaki (1/21/1982)
[NJPW] Manabu Nakanishi (1/22/1967)
[NJPW] Takaaki Watanabe (1/28/1987)
[WRESTLE-1] Seiya Sanada (1/28/1988)

February

[Tenryu Project] Genichiro Tenryu (2/2/1950)
[NOAH] Takuma Sano (2/2/1965)
[BJW] Daisuke Sekimoto (2/9/1981)
[NOAH] Taiji Ishimori (2/10/1983)
[NJPW] Gedo (2/20/1969)
[NOAH] Mohammed Yone (2/23/1976)
[NJPW] Shinsuke Nakamura (2/24/1980)
[ZERO1] Shota Takanishi (2/25/1987)
[Kensuke Office] Kento Miyahara (2/27/1989)
[ZERO1] Masato Tanaka (2/28/1973)

March

[NOAH] Masao Inoue (3/6/1970)
[NOAH] Genba Hirayanagi (3/9/1980)
[Kensuke Office] Katsuhiko Nakajima (3/11/1988)
[NOAH] KENTA (3/12/1981)
[WRESTLE-1] Masakatsu Funaki (3/13/1969)
[NJPW] Taichi (3/19/1980)
[ZERO1] Yoshikazu Yokoyama (3/22/1988)
[NJPW] Hiroyoshi Tenzan (3/23/1971)
[NJPW] Hideo Saito (3/27/1982)
[Retired/NOAH] Kenta Kobashi (3/27/1967)

April

[NJPW] BUSHI/T28 (4/5/1983)
[WRESTLE-1] Masayuki Kono (4/12/1980)
[ZERO1] Daichi Hashimoto (4/13/1992)
[NJPW] Ryusuke Taguchi (4/15/1979)
[AJPW] Joe Doering (4/16/1982)
[FREE] Munenori Sawa (4/20/1979)
[NJPW] Yuji Nagata (4/24/1968)
[Michinoku] Kesen Numajiro (4/24/1972)
[Michinoku] Kinya Oyanagi (4/27/1976)

May

[FREE] Hiroshi Hase (5/5/1961)
[AJPW] Akebono (5/8/1969)
[NOAH] Akira Taue (5/8/1961)
[NJPW] KUSHIDA (5/12/1983)
[NJPW] Toru Yano (5/18/1978)
[WRESTLE-1] Kaz Hayashi (5/18/1973)
[WRESTLE-1] KAI (5/20/1983)
[Michinoku] Rasse/Masaki Okimoto (5/21/1982)
[NJPW] Nobuo Yoshihashi/YOSHI-HASHI (5/25/1982)
[Michinoku] Ken45゜ (5/25/1982)
[NOAH] Takashi Sugiura (5/31/1970)

June

[ZERO1] Ryouji Sai (6/3/1980)
[WRESTLE-1] Yasufumi Nakanoueno (6/14/1986)
[AJPW] Kotaro Suzuki (6/18/1978)
[NOAH] Mitsuharu Misawa (6/18/1962)
[NJPW] Tetsuya Naito (6/22/1982)
[NJPW] Hirooki Goto (6/25/1979)

July

[Freelance] Shu & Kei Brahman (7/5/1977)
[Michinoku] Daichi Sasaki (7/6/1990)
[Pancrase MISSION] Hikaru Sato (7/8/1980)
[AJPW] SUSHI/Akira Raijin (7/17/1978)
[Michinoku] The Great Sasuke (7/18/1969)
[ZERO1] Shinjiro Otani (7/21/1972)
[AJPW] KENSO (7/24/1974)
[NJPW] Prince Devitt (7/25/1981)
[ZERO1] Yuzuru Saito (7/29/1987)
[ZERO1] Sito Ueda (7/30/1982)
[Kensuke Office] Satoshi Kajiwara (7/31/1988)

August

[NJPW] Takashi Iizuka (8/2/1966)
[Kensuke Office] Kensuke Sasaki (8/4/1966)
[ZERO1] Ikuto Hidaka (8/5/1972)
[Okinawa] Kaijin Habu-Otoko (8/7/1978)
[Michinoku] Taro Nohashi (8/10/1982)
[Michinoku] ManjiMaru/Manabu Murakami (8/21/1984)
[NJPW] Wataru Inoue (8/27/1973)

September

[ZERO1] Minoru Fujita (9/5/1977)
[NJPW] Satoshi Kojima (9/14/1970)
[Michinoku] Fujita “Jr” Hayato (9/20/1986)
[ZERO1] Kohei Sato (9/21/1977)
[AJPW] Yoshinobu Kanemaru (9/23/1976)
[FREE] Osamu Nishimura (9/23/1971)
[AJPW] Atsushi Aoki (9/25/1977)
[NOAH] Naomichi Marufuji (9/26/1979)
[NJPW] Jado (9/28/1969)
[NJPW] Togi Makabe (9/29/1972)

October

[AJPW] Jun Akiyama (10/9/1969)
[NOAH] Takeshi Morishima (10/15/1978)
[NOAH] Shuhei Taniguchi (10/18/1976)
[NJPW] Tiger Mask IV (10/20/1970)
[WRESTLE-1] Hiroshi Yamato (10/20/1983)
[NJPW] MVP (10/28/1973)
[NJPW] Koji Kanemoto (10/31/1966)

November

[ZERO1] KAMIKAZE (11/1/1971)
[NOAH] Akitoshi Saito (8/8/1965)
[NOAH] Yoshinari Ogawa (11/2/1966)
[ZERO1] Takuya Sugawara (11/3/1983)
[NJPW] Kazuchika Okada (11/8/1987)
[NJPW] Hiroshi Tanahashi (11/13/1976)
[NJPW] Giant Bernard (11/14/1973)
[NJPW] Tomoaki Honma (11/18/1976)
[AJP] Taiyo Kea (11/18/1975)
[WRESTLE-1] Ryota Hama (11/21/1979)
[Michinoku] Rui Hiugaji (11/22/1987)
[AJPW] Suwama (11/23/1976)
[Michinoku] Yuki Sato/Kenbai (11/25/1985)
[ZERO1] Mineo Fujita (11/28/1979)
[WRESTLE-1] Minoru Tanaka (11/29/1972)
[Restired/FREE] Hayabusa (11/29/1968)
[NJPW] Jushin Thunder Liger (11/30/1964)

December

[Michinoku] Jinsei Shinzaki (12/2/1966)
[RikiPro] Riki Choshu (12/3/1951)
[NJPW] Hiromu Takahashi (12/4/1989)
[NJPW] Tomohiro Ishii (12/10/1975)
[Toryumon MEXICO] Ultimo Dragon (12/12/1966)
[FREE] Hi69/HIROKI (12/13/1981)
[Retired/NOAH] Takeshi Rikio (12/20/1972)
[AJP] Keiji Mutoh (12/23/1962)
[AJP] Manabu Soya (12/23/1984)
[Michinoku] Takeshi Minamino (12/24/1985)
[NJPW] Kyosuke Mikami (12/29/1983)

Leave a Reply