Stardom Results for April 1, 2018

~ Tag Team Explosion Deathmatch: Io Shirai & Tam Nakano vs Kagetsu & Natsu Sumire
~ World of Stardom: Toni Storm vs Mayu Iwatani
~ SWA: Viper vs Jungle Kyona Continue reading

Stardom Results for March 31, 2018

~ Goddesses of Stardom: Kagetsu & Hana Kimura vs Mary Apache & Faby Apache
~ Wonder of Stardom: Io Shirai vs Bea Priestley Continue reading

NJPW Results for March 30, 2018

~ Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI vs Zack Sabre Jr. & Taichi
~ EVIL Return Match: Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi vs Minoru Suzuki, Lance Archer, Davey Boy Smith Jr., Yoshinobu Kanemaru & El Desperado Continue reading

NJPW Results for March 29, 2018

~ Kazuchika Okada, YOSHI-HASHI, SHO & YOH vs Zack Sabre Jr., TAKA Michinoku, Yoshinobu Kanemaru & El Desperado
~ Tetsuya Naito & SANADA vs Minoru Suzuki & Taichi Continue reading

Stardom Results for March 29, 2018

~ Saki Kashima Return: Mayu Iwatani, Tam Nakano & Saki Kashima vs Kagetsu, Hana Kimura & Sumire Natsu
~ SWA & ICW Women’s: Toni Storm vs Viper
~ Hiromi Mimura Final Shout: Hiromi Mimura & Konami vs Jungle Kyona & Momo Watanabe
~ Future of Stardom: Starlight Kid vs Shiki Shibusawa Continue reading

NJPW Results for March 25, 2018

~ Kenny Omega & Kota Ibushi vs The Young Bucks
~ IWGP U.S. Heavy: Jay White vs Hangman Page
~ Kazuchika Okada & Tomohiro Ishii vs Minoru Suzuki & Zack Sabre Jr. Continue reading

OZ Academy Results for March 24, 2018

~ Aja Kong & AKINO vs Mayumi Ozaki vs Alex Lee
~ Sonoko Kato & Arisa Nakajima vs Tsubasa Kuragaki & Hikaru Shida Continue reading

Pro Wrestling WAVE Results for March 25, 2018

~ CATCH THE WAVE 2018 Day 4
~ Crazy Block: Yumi Ohka vs Ryo Mizunami – ASUKA vs Nagisa Nozaki
~ Violence Block: Ayako Hamada vs Mio Momono Continue reading

Stardom Results for March 25, 2018

~ Hiromi Mimura 10-Opponent Gauntlet
~ Artist of Stardom: Io Shirai, Viper & HZK vs Toni Storm, Xia Brookside & Bea Preistley
~ Future of Stardom Tournament Semifinal: AZM vs Shiki Shibusawa Continue reading

Ice Ribbon Results for March 25, 2018

~ ICE×∞: Kurumi Hiiragi vs Miyako Matsumoto
~ International Ribbon Tag: Risa Sera & Maya Yukihi vs Tsukasa Fujimoto & Hamuko Hoshi Continue reading

Sendai Girls Results for March 24, 2018

~ Chihiro Hashimoto & Mika Iwata vs Hiroyo Matsumoto & Hana Kimura
~ Cassandra Miyagi & Heidi Katrina vs Jarochita & Reina Isis Continue reading