AJPW Event Cards for July & August 2018

AJPW Event Cards for May & June 2018

All Japan Pro-Wrestling “GROWIN’ UP vol. 13”, 7/5/2018 [Thu] 19:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo

() Opening Tag Match: Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs. Yohei Nakajima & Black Tiger VII
() Yoshi Army vs. Maru Navy: Takao Omori & Yoshitatsu vs. Atsushi Maruyama & KAI
() ~GROWIN’ UP~: Jun Akiyama vs. Keiichi Sato
() The Road to Jr. TAG BATTLE OF GLORY: Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs. Koji Iwamoto & TAJIRI
() Sweeper vs Fujigiri dai Kyojin: Ryoji Sai & Dylan James vs. Shuji Ishikawa & Revlon
() Tanabata Chokuzen (Just Before Star Festival) Special Tag Match: Kento Miayahara & Suwama vs. Zeus & Jake Lee

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/15/2018 [Sun] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo

() Atsushi Maruyama vs. Yuma Aoyagi
() Takao Omori, Masanobu Fuchi & Yohei Nakajima vs. Osamu Nishimura, Ultimo Dragon & Hikaru Sato
() Ryoji Sai & Dylan James vs. Gianni Valletta & Black Tiger VII
() Suwama & Shuji Ishikawa vs. Jake Lee & Keiichi Sato
() Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs. Zeus, Joe Doering & KAI

() GAORA TV Championship Match: [15th Champion] Jun Akiyama vs. [Challenger] TAJIRI
~ 11th title defense.

() World Junior Heavyweight Championship Match: [47th Champion] Atsushi Aoki vs. [Challenger] Koji Iwamoto
~ 4th title defense.

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/16/2018 [Mon] 17:00 @ Ueda Sozokan in Nagano

() Atsushi Maruyama vs. Koji Iwamoto
() Takao Omori & Keiichi Sato vs. Osamu Nishimura & Ultimo Dragon
() Jun Akiyama, Yohei Nakajima & Black Tiger VII vs. TAJIRI, Gianni Valletta & Mushuku no ‘Sekiko’
() Zeus, Joe Doering & KAI vs. Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
() Shuji Ishikawa vs. Yoshitatsu
() Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs. Suwama, Atsushi Aoki & Hikaru Sato

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/19/2018 [Thu] 18:30 @ Hotel Epinard Nasu in Tochigi

() Atsushi Maruyama vs. Naoya Nomura
() Jun Akiyama, Takao Omori & Mushuku no ‘Sekiko’ vs. Zeus, Joe Doering & KAI
() Ultimo Dragon & Tank Nagai (K-DOJO) vs. Yohei Nakajima & Black Tiger VII
() Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs. Koji Iwamoto & Keiichi Sato
() Suwama & Hikaru Sato vs. TAJIRI & Gianni Valletta
() Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs. Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/20/2018 [Frii] 18:30 @ Nagoya International Conference Hall in Aichi

() Atsushi Maruyama vs. Revlon
() Ultimo Dragon & CarBell Ito vs. Mushuku no ‘Sekiko’ & Shiori Asahi
() Takao Omori, Yohei Nakajima & Black Tiger VII vs. Dylan James, Koji Iwamoto & Keiichi Sato
() Hikaru Sato vs. Ryoji Sai
() Jake Lee vs. Naoya Nomura
() Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs. TAJIRI, KAI & Gianni Valletta
() Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs. Jun Akiyama, Zeus & Joe Doering

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/21/2018 [Sat] 17:00 @ Wake-machi Taiikukan in Okayama

() Atsushi Maruyama vs. Yoshitatsu
() Takao Omori & Ultimo Dragon vs. Gianni Valletta & Yohei Nakajima
() Jun Akiyama & Black Tiger VII vs. Dylan James & Koji Iwamoto
() Joe Doering, Zeus & The Bodyguard vs. Jake Lee, Ryoji Sai & Keiichi Sato
() Shuji Ishikawa vs. TAJIRI
() Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs. Suwama, Atsushi Aoki & Hikaru Sato

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/22/2018 [Sun] 16:00 @ Hakata StarLanes in Fukuoka

() Atsushi Maruyama vs. Koji Iwamoto
() Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs. Ultimo Dragon & Yohei Nakajima
() Zeus & The Bodyguard vs. Jake Lee & Ryoji Sai
() Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs. Jun Akiyama, Takao Omori & Joe Doering
() Dylan James vs. Yoshitatsu

() World Tag Championship Match: [83rd Champions] Suwama & Shuji Ishikawa vs. [Challengers] TAJIRI & Gianni Valletta
~ 1st title defense.

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/24/2018 [Tue] 19:00 @ Sasebo City Taiiku Bunka-kan in Nagasaki

(1) Atsushi Aoki vs. Atsushi Maruyama
(2) 3WAY Match: Takao Omori vs. Yohei Nakajima vs. Masakado
(3) Yoshitatsu & Ultimo Dragon vs. Dylan James & Keiichi Sato
(4) Jun Akiyama & Black Tiger VII vs. TAJIRI & Gianni Valletta
(5) Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato vs. Joe Doering, Zeus & The Bodyguard
(6) Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs. Jake Lee, Ryoji Sai & Koji Iwamoto

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/25/2018 [Wed] 19:00 @ Hotel Marital Sousei Saga

() 3WAY Match: Atsushi Maruyama vs. TAJIRI vs. Masakado
() Ryoji Sai & Koji Iwamoto vs. Yohei Nakajima & Black Tiger VII
() Jun Akiyama, Ultimo Dragon & Carbell Ito vs. Takao Omori, Hikaru Sato & Mushuku no ‘Sekiko’
() Yuma Aoyagi vs. Gianni Valletta
() Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki vs. Jake Lee, Dylan James & Keiichi Sato
() Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs. Zeus, Joe Doering & The Bodyguard

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/26/2018 [Thu] 19:00 @ Hamada City Kanagi Sogo Taiikukan in Shimane

() Atsushi Maruyama vs. Hikaru Sato
() Takao Omori & Yuma Aoyagi vs. Osamu Nishimura & Yohei Nakajima
() Joe Doering & Black Tiger VII vs. TAJIRI & Gianni Valletta
() Jun Akiyama & Ultimo Dragon vs. Jake Lee & Keiichi Sato
() Zeus, The Bodyguard & Mushuku no ‘Sekiko’ vs. Ryoji Sai, Dylan James & Koji Iwamoto
() Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs. Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/27/2018 [Fri] 18:30 @ Kunibiki Messe Tamokuteki Hall in Shimane

() Takao Omori & Keiichi Sato vs. Atsushi Aoki & Lowther (Tottori Daraz)
() Atsushi Maruyama vs. Gianni Valletta
() TAJIRI vs. Black Tiger VII
() Jun Akiyama & Ultimo Dragon vs. Osamu Nishimura & Yohei Nakajima
() Suwama, Shuji Ishikawa & Hikaru Sato vs. Joe Doering, Zeus & The Bodyguard
() Kento Miyahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs. Jake Lee, Ryoji Sai, Dylan James & Koji Iwamoto

All Japan Pro-Wrestling “SUMMER ACTION SERIES”, 7/29/2018 [Sun] 16:00 @ EDION Arena Osaka, 1st Stadium

() Takao Omori, Atsushi Maruyama, Shoichi Uchida & TORU vs. Yoshitatsu, Ultimo Dragon, Hiroaki Moriya & CarBell Ito
() Joe Doering vs. Gianni Valletta
() Suwama, Shuji Ishikawa & Billyken Kid vs. Jake Lee, Dylan James & Keiichi Sato
() Road to Jr. TAG BATTLE OF GLORY: Atsushi Aoki, Hikaru Sato, Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker vs. Koji Iwamoto, TAJIRI, Yohei Nakajima & Black Tiger VII

() Asia Tag Championship Match: [104th Champions] Jun Akiyama & Yuji Nagata vs. [Challengers] Naoya Nomura & Yuma Aoyagi
~ 3rd title defense.

() Asia Heavyweight Championship Match: [8th Champion] Ryoji Sai (LAND’S END) vs. [Challenger] The Bodyguard
~ 4th title defense.

() Triple Crown Championship Match: [60th Champion] Kento Miyahara vs. [Challenger] Zeus
~ 3rd title defense.


“Jr. TAG BATTLE OF GLORY”

☆ Atsushi Maruyama & Masashi Takeda (2017 Winners)
☆ Atsushi Aoki & Hikaru Sato
☆ Black Menso~re & Black Tiger VII
☆ Koji Iwamoto & TAJIRI
☆ Kaji Tomato & Shiori Asahi (K-DOJO)
☆ Shuji Kondo (W-1) & Kotaro Suzuki (FREE)
☆ Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker (DRAGON GATE)

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION ~ YOKOHAMA TWILIGHT BLUES vol. 8”, 8/3/2018 [Fri] 19:00 @ Yokohama Radiant Hall in Kanagawa

() Jake Lee & Keiichi Sato vs. Black Menso~re & Black Tiger VII
() Suwama vs. Naoya Nomura
() Kento Miyahara, Yoshitatsu, Yuma Aoyagi & Yutaka Yoshie vs. Jun Akiyama, Zeus, Takao Omori & Gianni Valletta

() Jr. TAG League Match: Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs. Shuji Kondo & Kotaro Suzuki
() Jr. TAG League Match: Koji Iwamoto & TAJIRI vs. Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker
() Jr. TAG League Match: Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs. Kaji Tomato & Shiori Asahi

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION”, 8/4/2018 [Sat] 18:00 @ Joetsu Kanko Bussan Center in Niigata

() Naoya Nomura vs. Atsushi Maruyama
() KAI vs. Gianni Valletta
() Suwama, Shuji Ishikawa & Ultimo Dragon vs. Jake Lee, Dylan James & Keiichi Sato
() Zeus, Jun Akiyama & Takao Omori vs. Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi

() Jr. TAG League Match: Koji Iwamoto & TAJIRI vs. Black Menso~re & Black Tiger VII
() Jr. TAG League Match: Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs. Kaji Tomato & Shiori Asahi

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION ~ SUMMER DREAM FESTIVAL in KANAZAWA”, 8/5/2018 [Sun] 16:00 @ Ishikawa Prefecture Industry Exhibition Building

() Gianni Valletta vs. Keiichi Sato
() Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Maruyama vs. Jake Lee, Dylan James & Koji Iwamoto
() Kento Miyahara, Yuma Aoyagi & KENSO (FREE) vs. Zeus, Takao Omori & KAI

() GAORA TV Championship Match: [16th Champion] TAJIRI vs. [Challenger] Otokozakari
~ 1st title defense.

() Special Dream 6 Man Tag Match: Jun Akiyama, Riki Choshu & X vs. Yoshitatsu, Naoya Nomura & X

() Jr. TAG League Match: Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs. Black Menso~re & Black Tiger VII

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION ~ GROWIN’ UP vol. 14”, 8/9/2018 [Thu] 19:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo

() Hikaru Sato vs. Keiichi Sato
() Yoshitatsu vs. Gianni Valletta
()  Jun Akiyama, Zeus & Takao Omori vs. Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki
() Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs. Jake Lee, Koji Iwamoto & TAJIRI

() Jr. TAG League Match: Shuji Kondo & Kotaro Suzuki vs. Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker
() Jr. TAG League Match: Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs. Black Menso~re & Black Tiger VII

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION”, 8/18/2018 [Sat] 18:30 @ Korakuen Hall in Tokyo

() Jun Akiyama, Takao Omori, Atsushi Maruyama & Chikara vs. Masanobu Fuchi, Osamu Nishimura, Yuma Aoyagi & Gianni Valletta
() Zeus & Joe Doering vs. Jake Lee & Dylan James

() Asia Heavyweight Championship Match: [9th Champion] The Bodyguard vs. [Challenger] Naoya Nomura
~ 1st title defense.

() World Tag Championship Match: [83rd Champions] Suwama & Shuji Ishikawa vs. [Challenegers] Kento Miyahara & Yoshitatsu
~ 1st title defense.

() Jr. TAG League Match: Black Menso~re & Black Tiger VII vs. Kaji Tomato & Shiori Asahi
() Jr. TAG League Match: Koji Iwamoto & TAJIRI vs. Shuji Kondo & Kotaro Suzuki
() Jr. TAG League Match: Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs. Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION”, 8/19/2018 [Sun] 16:00 @ Okazaki City Ryumaoka Kaikan in Aichi

() Hikaru Sato vs. Gianni Valletta
() Naoya Nomura vs. Joe Doering
() Jun Akiyama & Mushuku no ‘Sekiko’ vs. Takao Omori & Black Menso~re
() Zeus, The Bodyguard & Atsushi Maruyama vs. Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki
() Kento Miyahara, Yoshitatsu & Yuma Aoyagi vs. Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James

() Jr. TAG League Match: Koji Iwamoto & TAJIRI vs. Kaji Tomato & Shiori Asahi

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION”, 8/20/2018 [Mon] 18:30 @ Juroku Plaza in Gifu

() Jun Akiyama & Konaka = Pale One vs. Takao Omori & Gianni Valletta
() Suwama vs. Yuma Aoyagi
() Zeus, Joe Doering & The Bodyguard vs. Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James
() Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura vs. Shuji Ishikawa, Atsushi Aoki & Hikaru Sato

() Jr. TAG League Match: Shuji Kondo & Kotaro Suzuki vs. Black Menso~re & Black Tiger VII
() Jr. TAG League Match: Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs. Koji Iwamoto & TAJIRI

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION”, 8/21/2018 [Tue] 18:30 @  Osaka City Miyakojima Kumin Center

() Takao Omori, Black Menso~re & Shoichi Uchida vs. Ultimo Dragon, TAJIRI & Gianni Valletta
() Shuji Ishikawa, Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs. Jake Lee, Ryoji Sai & Koji Iwamoto
() Yuma Aoyagi vs. Joe Doering
() Suwama vs. Dylan James
() Zeus, Jun Akiyama & The Bodyguard vs. Kento Miyahara, Yoshitatsu & Naoya Nomura

() Jr. TAG League Match: Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs. Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION”, 8/24/2018 [Fri] 19:00 @ Yume Messe Miyagi, West Hall

() Jun Akiyama, Ryoji Sai & GAINA vs. Yoshitatsu, TAJIRI & Tsuyoshi Kikuchi
() Zeus, Takao Omori & Gianni Valletta vs. Jake Lee, Dylan James & Koji Iwamoto
() Kento Miyahara, Noaya Nomura & Yuma Aoyagi vs. Suwama, Shuji Ishikawa & Aizawa #1

() Jr. TAG League Match: Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker vs. Black Menso~re & Black Tiger VII
() Jr. TAG League Match: Shuji Kondo & Kotaro Suzuki vs. Kaji Tomato & Shiori Asahi
() Jr. TAG League Match: Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs. Atsushi Aoki & Hikaru Sato

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION”, 8/25/2018 [Sat] 15:00 @ Yume Messe Miyagi, West Hall

() Jun Akiyama, Ultimo Dragon, Black Menso~re & Black Tiger VII vs. Takao Omori, Yoshitatsu, Tsuyoshi Kikuchi & Aizawa #1
() Suwama & Shuji Ishikawa vs. Zeus & Gianni Valletta
() Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs. Jake Lee, Ryoji Sai & Dylan James

() Jr. TAG League Match: Masaaki Mochizuki & Shun Skywalker vs. Kaji Tomato & Shiori Asahi
() Jr. TAG League Match: Atsushi Maruyama & Masashi Takeda vs. Shuji Kondo & Kotaro Suzuki
() Jr. TAG League Match: Atsushi Aoki & Hikaru Sato vs. Koji Iwamoto & TAJIRI

All Japan Pro-Wrestling “2018 SUMMER EXPLOSION”, 8/26/2018 [Sun] 15:00 @ Nagareyama Kikkoman Arena in Chiba

() Black Menso~re & Black Tiger VII vs. Kotaro Suzuki & Keiichi Sato
() Atsushi Maruyama, TAJIRI, KAI & Naoshi Sano vs. Masanobu Fuchi, Osamu Nishimura, Ultimo Dragon & Hikaru Sato
() The Road to Royal Road: Suwama & Dylan James vs. Joe Doering & Gianni Valletta
() The Road to Royal Road: Kento Miyahara vs. Yuji Hino

() Asia Tag Championship Match: [105th Champions] Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vs. [Challengers] Takao Omori & Isami Kodaka
~ 1st title defense.

() World Junior Heavyweight Championship Match: [47th Champion] Atsushi Aoki vs. [Challenger] Koji Iwamoto
~ 5th title defense.

() The Road to Royal Road: Jun Akiyama & Yoshitatsu vs. Jake Lee & Ryoji Sai

() Triple Crown Heavyweight Championship Match: [61st Champion] Zeus vs. [Challenger] Shuji Ishikawa
~ 1st title defense.

AJPW Event Cards for September & October 2018

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

About BushidoRX

I have been following Japanese Pro Wrestling for 20 years now and I have also been doing some form of covering it either in news or results for nearly 15 years as well. I got my start in promotions like AJPW, NJPW, FMW and Michinoku Pro. With All Japan being my go to promotion till this very day. Throughout the years I have followed All Japan more closely than any of the others out there, and thus I have taken it upon myself to keep people informed with what is happening all throughout sport in Japan. If it does not appear on the news feed I either do not follow it closely enough to relate the information or it just not my go to promotion in general. Follow Puroresu Spirit, which is my personal site, as I do my best to keep you all informed with what is happening in the land of the rising sun.

Leave a Reply