NJPW Results for November 2, 2017

~Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Rocky Romero, YOH & SHO vs Tetsuya Naito, EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi
~Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe & Katsuya Kitamura vs Kota Ibushi, Juice Robinson & Tomoyuki Oka Continue reading

DDT results for November 2, 2017

~ KO-D Tag : HARASHIMA & Naomichi Marufuji vs Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi
~ KO-D 6 Tag : Konosuke Takeshita, Akito & Diego vs Daisuke Sasaki, Shuji Ishikawa & Mad Paulie Continue reading