BJW results for October 8, 2017

~ Death Match Heavy : Masashi Takeda vs Kankuro Hoshino
~ Saikyo Tag League Day 10
~ Death : Kobayashi & Ito vs Miyamoto & Kodaka
~ Strong : Hideki & Shogun vs Okabayashi & Shingo – Sekimoto & Kohei vs Daichi & Kamitani Continue reading