Tokyo Joshi Results for September 9, 2017

Tokyo Joshi Pro 9/9/17 [Sat] 12:00 @ Shinkiba 1stRING in Tokyo

(1) Marika Kobashi vs Cherry
Winner: Cherry () following three Jukujos
(2) Yuna Manase vs Yuki Kamifuku
Winner: Manase () with the Kakato Otoshi

(3) TOKYO Princess Tag Team Championship Tournament First Round Match: Yuu & Nodoka-oneesan vs Rika Tatsumi & Maho Kurone 
Winner: Tatsumi () with the Diving Hip Attack on Nodoka-oneesan

(4) TOKYO Princess Tag Team Championship Tournament First Round Match: Yuki Sakazaki & Shoko Nakajima vs Azusa Takigawa & Nonoko
Winner: Nakajima () with a Jackknife Hold on Takigawa

(5) TOKYO Princess Tag Team Championship Tournament First Round Match: Maki Ito & Mizuki vs Reina Saiki & Miyu Yamashita
Winner: Mizuki () with the Aquamarine on Saiki
~Mizuki picks up a huge upset pinfall over the new TOKYO Princess of Princess champion, and advances on to the next round in the process.

The second round matches of the tag tournament, which will take place on 9/16, will be as follows:

() Maki Ito & Mizuki vs Yuka Sakazaki & Shojo Kakajima

() Rika Tatsumi & Maho Kurone vs Yuna Manase & Marika Kobashi

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply