BJW Results for August 11, 2017

BJW “Osaka Surprise 32 ~ STRONG WORLD 2017”, 8/11/2017 [Fri] 18:00 @ EDION Arena Osaka, 2nd Stadium
648 spectators

(0) Kankuro Hoshino vs. Yuki Morihiro
Winner: Hoshino (6:27) via pinfall

(1) Kazuki Hashimoto & Yuya Aoki vs. Tatsuhiko Yoshino & Toshiyuki Sakuda
Winner: Yoshino (7:44) with the Athlete German Suplex Hold on Aoki
(2) Hideyoshi Kamitani & Kazumi Kikuta vs. GAINA & Kazuaki Mihara
Winner: GAINA (10:45) with a Lariat on Kikuta
(3) Tsutomu Oosugi, Hercules Senga & Hiroaki Moriya vs. Dump Matsumoto, Shu & Kei Brahman
Winner: Oosugi (6:30) via pinfall on Kei
(4) Barbed-wire Board Tag Deathmatch: Jaki Numazawa, Minoru Fujita vs. Yuko Miyamoto & Toshiyuki Sakuda
Winner: Fujita (12:28) with a Backslide on a barbed-wire board on Sakuda
(5) Hideki Suzuki, Yoshihisa Uto & Takuya Nomura vs. Daichi Hashimoto, Masakatsu Funaki & Kotaru Suzuki
Winner: Funaki (18:38) with the Hybrid Blaster on Nomura

(6) BJW Junior Heavyweight Championship Match: [1st Champion] Shinobu vs. [Challenger] ZERO
Winner: Shinobu (14:01) with the S.E.X.
~1st successful title defense

(7) Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Championship Match: [10th Champions] Ryota Hama, Yasufumi Nakanoue & Shogun Okamoto vs. [Challengers] Daisuke Sekimoto, Yuji Okabayashi & Ryuichi Kawakami
Winner: Hama (14:49) with the Ookido Press on Kawakami
~2nd successful title defense

(8) BJW Tag Championship ~ Osaka Bloody Summer ~ Lemon, Salt, Thumbtack & Kenzan Death Match: [44th Champions] Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito vs [Challengers] Masaya Takanashi & Takayuki Ueki
Winner: Kobayashi (17:10) via pinfall on Ueki
~1st successful title defense

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply