FREEDOMS results for July 5, 2017

~ KING of FREEDOM WORLD CHAMPIONSHIP : Daisuke Masaoka vs Minoru Fujita
~ Death Match : Jun Kasai & Gunso vs Masashi Takeda & Kenji Fukimoto Continue reading

AJPW results for July 5, 2017

~ Suwama & Hikaru Sato vs Shuji Ishikawa & Minoru Tanaka
~ Jun Akiyama & Takao Omori vs Tomoyuki Oka & Katsuya Kitamura
~ Kento Miyahara & Jake Lee vs TAJIRI & KAI Continue reading

BASARA results for July 5, 2017

~ Itadaki League Final ~ Union MAX Championship : Trans Am ★ Ryuichi vs FUMA
~ Isami Kodaka & Ryuichi Sekine vs Yasu Urano & Takumi Tsukamoto Continue reading