NOAH Event Cards for July & August 2017

Pro-Wrestling NOAH “ONE NIGHT CRUISE 2017 in TSUKIOKA”, 7/1/2017 [Sat] 18:00 @ Shibata City Tsukioka New Hotel Kanatsuki 

(1) Hi69 (FREE) vs. Tadasuke (FREE)
(2) Yoshinari Ogawa & Hitoshi Kumano vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
(3) Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO (FREE) vs. Rionne Fujiwara (FREE) & Seiya Morohashi
(4) Kenoh vs. YO-HEY (FREE)
(5) Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
(6) Atsushi Kotoge, Go Shiozaki & Hajime Ohara vs. Maybach Taniguchi, HAYATA (DOVE) & Daisuke Harada

‘11th Annual Jr. Heavyweight Tag League’

Taiji Ishimori & Hi69 (Reigning GHC Jr. Tag Champions)
Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
Daisuke Harada & Tadasuke [FREE]
HAYATA [DOVE] & YO-HEY [FREE]
Shunma Katsumata & MAO [DNA]
Phil Atlas [Canada] & Seiya Morohashi [FREE]
Gurukun Mask & Shuri Joe [Ryukyu Dragon]
Kaiser & Gaston Mateo [XNL/South America]

Pro-Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 ~ 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League”, 7/13/2017 [Thu] 19:00 @ Korakeun Hall in Tokyo

(1) Junior Tag League Match: Shunma Katsumata & MAO vs. Gurukun Mask & Shuri Joe

(2) Muhammad Yone & Akitoshi Saito vs. Yoshinari Ogawa & Masao Inoue

(3) Junior Tag League Match: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Kaiser & Gaston Mateo

(4) Eddie Edwards vs. Quiet Storm
(5) Atsushi Kotoge & Kenoh vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO

(6) Junior Tag League Match: HAYATA & YO-HEY vs. Phil Atlas & Seiya Morohashi
(7) Junior Tag League Match: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Daisuke Harada & Tadasuke

(8) Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Go Shiozaki vs. Brian Cage, Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi

Pro-Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 ~ 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League”, 7/15/2017 [Sat] 18:00 @ Nagano Arcs Center

() Junior Tag League Match: HAYATA & YO-HEY vs. Shunma Katsumata & MAO
() Junior Tag League Match: Daisuke Harada & Tadasuke vs. Kaiser & Gaston Mateo
() Junior Tag League Match: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Phil Atlas & Seiya Morohashi
() Junior Tag League Match: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Gurukun Mask & Shuri Joe

() Naomichi Marufuji & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
() Maybach Taniguchi & Quiet Storm vs. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge

() Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Muhammad Yone vs. Brian Cage, Eddie Edwards & Cody Hall

Pro-Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 ~ 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League”, 7/16/2017 [Sun] 17:00 @ Takaoka Ecour in Toyama

() Junior Tag League Match: Shunma Katsumata & MAO vs. Phil Atlas & Seiya Morohashi
() Junior Tag League Match: HAYATA & YO-HEY vs. Gurukun Mask & Shuri Joe
() Junior Tag League Match: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Daisuke Harada & Tadasuke
() Junior Tag League Match: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Kaiser & Gaston Mateo

() Eddie Edwards & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
() Go Shiozaki & Muhammad Yone vs. Brian Cage & Cody Hall

() Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Quiet Storm vs. Naomichi Marufuji, Maybach Taniguchi & Atsushi Kotoge

Pro-Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 ~ 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League”, 7/17/2017 [Mon] 17:00 @ Aore Nagaoka Arena

() Junior Tag League Match: Phil Atlas & Seiya Morohashi vs. Gurukun Mask & Shuri Joe
() Junior Tag League Match: HAYATA & YO-HEY vs. Kaiser & Gaston Mateo
() Junior Tag League Match: Daisuke Harada & Tadasuke vs. Shunma Katsumata & MAO
() Junior Tag League Match: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano

() Atsushi Kotoge & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
() Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki & Quiet Storm

() Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Muhammad Yone vs. Brian Cage, Eddie Edwards & Cody Hall

Pro-Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 ~ 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League”, 7/20/2017 [Thu] 18:30 @ EDION Arena Osaka, Second Stadium

() Exhbition Match: Akitoshi Saito vs. Seiichi Ikemoto

() Junior Tag League Match: Shunma Katsumata & MAO vs. Kaiser & Gaston Mateo
() Junior Tag League Match: Daisuke Harada & Tadasuke vs. Phil Atlas & Seiya Morohashi
() Junior Tag League Match: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Gurukun Mask & Shuri Joe
() Junior Tag League Match: Taiji Ishimori & Hi69 vs. HAYATA & YO-HEY

() Kenoh vs. Eddie Edwards
() Go Shiozaki, Atsushi Kotoge, Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Brian Cage, Cody Hall, KAZMA SAKAMOTO & Masao Inoue

() GHC Tag Championship Match: [39th Champions] Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. [Challengers] Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya

Pro-Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 ~ 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League”, 7/21/2017 [Fri] 19:00 @ Takamatsu Symbol Tower Hall

() Junior Tag League Match: Kaiser & Gaston Mateo vs. Phil Atlas & Seiya Morohashi
() Junior Tag League Match: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Shunma Katsumata & MAO

() Kenoh & Masao Inoue vs. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa
() Atsushi Kotoge, Muhammad Yone & Quiet Storm, Eddie Edwards, Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO

() Junior Tag League Match: Daisuke Harada & Tadasuke vs. Gurukun Mask & Shuri Joe
() Junior Tag League Match: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. HAYATA & YO-HEY

() Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Go Shiozaki vs. Brian Cage, Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi

Pro-Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 ~ 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League”, 7/22/2017 [Sat] 18:00 @ KBS Hall in Kyoto

() Junior Tag League Match: Kaiser & Gaston Mateo vs. Gurukun Mask & Shuri Joe
() Junior Tag League Match: Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs.  Shunma Katsumata & MAO

() Muhammad Yone & Yoshinari Ogawa vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue
() Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki & Quiet Storm
() Atsushi Kotoge vs. Eddie Edwards

() Junior Tag League Match: Taiji Ishimori & Hi69 vs. Phil Atlas & Seiya Morohashi
() Junior Tag League Match: Daisuke Harada & Tadasuke vs. HAYATA & YO-HEY

() Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya vs. Brian Cage & Cody Hall

Pro-Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 ~ 11th Annual Jr. Heavyweight Tag League”, 7/27/2017 [Thu] 19:00 @ Korakuen Hall in Tokyo

(1) Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO (FREE) vs. Phil Atlas & Seiya Morohashi (FREE)
(2) Daisuke Harda, Tadasuke (FREE), Gurukun Mask (Ryukyu Dragon) & Shuri Joe (Ryukyu Dragon) vs. Hajime Ohara, Hitoshi Kumano, Shunma Katsumata (DNA) & MAO (DNA)
(3) Naomichi Marufuji, Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa vs. Kaiser, Gaston Mateo & Masao Inoue (FREE)
(4) Atsushi Kotoge & Kenoh vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
(5) Masa Kitamiya vs. Eddie Edwards
(6) Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki

(7) Junior Tag League Final Match: Taiji Ishimori & Hi69 vs. HAYATA & YO-HEY

(8) GHC Heavyweight Championship Match: [28th Champion] Katsuhiko Nakajima vs. [Challenger] Brian Cage
~ 7th title defense.


Pro-Wrestling NOAH “DEPARTURE 2017”, 8/6/2017 [Sun] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo

() Yoshinari Ogawa vs. Masao Inoue
() Naomichi Marufuji & LEONA vs. KAZMA SAKAMOTO & Cody Hall
() Katsuhiko Nakajima & Akitoshi Saito vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
() 3WAY Match: Hajime Ohara vs. Seiya Morohashi vs. Tadasuke
() 3WAY Match: Daisuke Harada vs. Hitoshi Kumano vs. HAYATA
() GHC Tag Prelude: Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki
() 3WAY Match: Atsushi Kotoge vs. Kenoh vs. Masa Kitamiya

() GHC Junior Heavyweight Championship Match: [35th Champion] Taiji Ishimori vs. [Challenger] YO-HEY
~ 1st title defense.

Pro Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 vol. 2”, 8/12/2017 [Sat] 15:00 @ Yokohama Radiant Hall

() Jyunta Miyawaki’s Debut Match: Hitoshi Kumano vs. Jyunta Miyawaki
() Yoshinari Ogawa & Ashley Istria vs. Akitoshi Saito & Masao Inoue (FREE)
()Masa Kitamiya vs. Cody Hall
() Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Kenoh & Daisuke Ikeda (Futen)
() Katsuhiko Nakajima, Taiji Ishimori & Hi69 vs. Tadasuke (FREE), YO-HEY (FREE) & HAYATA (DOVE)
() 4WAY Match: Naomichi Marufuji vs. Maybach Taniguchi vs. Go Shiozaki vs. Atsushi Kotoge
() GHC Junior Next Challenger Decision Match: Daisuke Harada vs. Hajime Ohara

Pro Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 vol. 2”, 8/16/2017 [Wed] 19:00 @ Loisir Hotel Toyohashi Holiday Hall

() Daisuke Harada vs. Jyunta Miyawaki
() Hajime Ohara & Yoshinari Ogawa vs. Seiya Morohashi & Masao Inoue
() Akitoshi Saito & Hitoshi Kumano vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
() Masa Kitamiya vs. LEONA
() Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. Kenoh & Daisuke Ikeda
() Hi69 vs. HAYATA vs. YO-HEY
() Katsuhiko Nakajima, Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Go Shiozaki, Atsushi Kotoge & Tadasuke

Pro Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 vol. 2”, 8/17/2017 [Thu] 18:30 @ Toyonaka Municipal Rose Cultural Hall 

() Masao Inoue vs. Jyunta Miyawaki
() YO-HEY vs. Ashley Istria
() Hajime Ohara & Hitoshi Kumano vs. Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi
() Masa Kitamiya & Akitoshi Saito vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
() Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Kenoh & Daisuke Ikeda
() Katsuhiko Nakajima & LEONA vs. Daisuke Harada & Tadasuke
() Naomichi Marufuji, Maybach Taniguchi & Hi69 vs. Go Shiozaki, Atsushi Kotoge & HAYATA

Pro Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 vol. 2”, 8/21/2017 [Mon] 18:30 @ Hamanasu Kaikan

() Seiya Morohashi vs. Jyunta Miyawaki
() Kenoh vs. Ashley Istria
() Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
() Maybach Taniguchi & Quiet Storm vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
() Naomichi Marufuji & Naomichi Marufuji vs. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge
() Katsuhiko Nakajima, Taiji Ishimori & Hi69 vs. Eddie Edwards, HAYATA & YO-HEY

Pro Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 vol. 2”, 8/22/2017 [Tue] 18:30 @ Akita Tersa

() Go (AK) & Shimizu Mototsugu (Secret Base) vs. Tetsuhiro Kuroda (FREE) & Amigo Suzuki (FREE)
() Tadasuke vs. Ashley Istria
() Kenoh vs. Jyunta Miyawaki
() Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
() Hi69 & Seiya Morohashi vs. Daisuke Harada & YO-HEY
() Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
() Go Shiozaki & Masa Kitamiya vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
() Katsuhiko Nakajima, Atsushi Kotoge & Taiji Ishimori vs. Eddie Edwards, Naomichi Marufuji & HAYATA

Pro Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 vol. 2”, 8/23/2017 [Wed] 18:30 @ Morioka City Iwate Prefectural Gymnasium 

() YO-HEY vs. Jyunta Miyawaki
() Tadasuke vs. Seiya Morohashi
() Yoshinari Ogawa & Tsuyoshi Kikuchi vs. Masao Inoue & Hitoshi Kumano
() Masa Kitamiya & Akitoshi Saito vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
() Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Kenoh & Hajime Ohara
() Taiji Ishimori & Hi69 vs. Daisuke Harada & HAYATA
() Katsuhiko Nakajima, Go Shiozaki & Atsushi Kotoge vs. Eddie Edwards, Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi

Pro Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 vol. 2”, 8/24/2017 [Thu] 18:30 @ Yamada Green Dome Maebashi, Sub-Event Area

() Akitoshi Saito vs. Ashley Istria
() Hajime Ohara vs. Jyunta Miyawaki
() Yoshinari Ogawa & Masao Inoue vs. Daisuke Harada & Tadasuke
() Masa Kitamiya & Hitoshi Kumano vs. Cody Hall & KAZMA SAKAMOTO
() Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Kenoh & Hi69
() Taiji Ishimori & Seiya Morohashi vs. HAYATA & YO-HEY
() Katsuhiko Nakajima, Go Shiozaki & Atsushi Kotoge vs. Eddie Edwards, Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi

Pro Wrestling NOAH “Summer Navig. 2017 vol. 2”, 8/26/2017 [Wed] 18:30 @ Korakuen Hall in Tokyo

(1) Akitoshi Saito, Yoshinari Ogawa & Seiya Morohashi vs. Hajime Ohara, Hitoshi Kumano & Masao Inoue
(2) Muhammad Yone & Masa Kitamiya vs. Daisuke Harada & Tadasuke
(3) Quiet Storm vs. Cody Hall
(4) Kenoh vs. LEONA

(5) GHC Junior Tag Championship Match: [30th Champions] Taiji Ishimori & Hi69 vs. [Challengers/JTL Winners] HAYATA & YO-HEY
~ 3rd title defense.

(6) GHC Tag Championships Match: [39th Champions] Naomichi Marufuji & Maybach Taniguchi vs. [Challengers] Go Shiozaki & Atsushi Kotoge
~ 3rd title defense.

(7) GHC Heavyweight Championship Match: [28th Champion] Katsuhiko Nakajima vs. [Challenger] Eddie Edwards
~ 8th title defense.

Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

About BushidoRX

I have been following Japanese Pro Wrestling for 20 years now and I have also been doing some form of covering it either in news or results for nearly 15 years as well. I got my start in promotions like AJPW, NJPW, FMW and Michinoku Pro. With All Japan being my go to promotion till this very day. Throughout the years I have followed All Japan more closely than any of the others out there, and thus I have taken it upon myself to keep people informed with what is happening all throughout sport in Japan. If it does not appear on the news feed I either do not follow it closely enough to relate the information or it just not my go to promotion in general. Follow Puroresu Spirit, which is my personal site, as I do my best to keep you all informed with what is happening in the land of the rising sun.

Leave a Reply