ZERO1 results for March 5, 2017

~ Bakuha-Oh Championship Tag DeathMatch: Atsushi Onita & Masakatsu Funaki vs TARU & Masato Tanaka
~ ZERO1 Junior Double Crown : Kotaro Suzuki vs Tatsuhito Takaiwa
~ International Light Tag : Kanemoto & Minoru vs Hidaka & Fujita Continue reading

Doutonbori results for March 5, 2017

Doutonbori Pro-Wrestling, 3/5/2017 [Sun] 13:00 @ Osaka Hirano Seiri Kinen (1) Yuto Kikuchi vs. Kandai Koyama ♦Winner: Koyama (8:26) following a Hawaiin Smasher. (2) Mede Tiger Mask vs. Orochi ♦Winner: Orochi (13:26) following the Onifusha. (3) Takaku Fuke & Hideaki Sumi vs. HUB & Super Gato ♦Winner: Fuke (11:02) with … Continue reading

BJW results for March 5, 2017

~ BJW World Strong : Daisuke Sekimoto vs Hideki Suzuki
~ Ikkitosen DeathMatch Survivor Day 1
~ B BLOCK : Hoshino vs Takeda – A BLOCK : Kodaka vs Fukimoto Continue reading

Pro Wrestling WAVE results for March 5, 2017

Pro Wrestling WAVE “Sunday WAVE vol. 32” 3/5/17 [Sun] 12:00 @ Shinjuku FACE in Tokyo (1) Rina Yamashita & Hiroe Nagahama vs Chihiro Hashimoto & Mika Shirahime (Sendai Girls)  ♦Winner: Hashimoto (12:44) with a Waterwheel Drop on Nagahama (2) Keisuke Goto vs Ryota Nakatsu (BASARA)  ♦Winner: Nakatsu (7:19) with a cross arm … Continue reading