Sendai Girls results for January 9, 2017

Sendai Girls 1/9/17 [Mon] 18:30 @ Shinjuku FACE in Tokyo 508 spectators (overcrowded)   (1) Syuri & Mika Shirahime vs Mio Momono & Konami ♦Winner: Shirahime (12:18) with a Backspin Kick on Momono (2) Cassandra Miyagi vs Hikaru Shida ♦Winner: Shida (12:43) with the Tamashi no Three Count (3) Meiko … Continue reading

JWP results for January 9, 2017

JWP 1/9/17 [Mon] 13:30 @ the LAZONA KAWASAKI Plazasol in Kawasaki 179 Spectators (overcrowded)   (1) Yako Fujigasaki vs Tamu Nakano ♦Winner: Fujigasaki (11:48) with the Inverted Gory Special (2) Rydeen Hagane vs Megumi Yabushita ♦Winner: Yabushita (9:42) via pinfall (3) KAZUKI vs Sawako Shimono ♦Winner: KAZUKI (11:40) with a … Continue reading

Ice Ribbon results for January 9, 2017

Ice Ribbon 1/9/17 [Sun] 12:00 @ the Yokohama Radiant Hall in Kanagawa 284 Spectators   (1) Maika Ozaki & Tequila Saya vs Maruko Nagasaki & Matsuya Uno ♦Winner: Saya (8:47) with the Gran Maestro de Tequila on Nagasaki (2) Miyako Matsumoto & SUSHI vs Mochi Miyagi & Hikaru Sato ♦Winner: … Continue reading

K-DOJO results for January 9, 2017

~ Electric Current Blast Death Match : Saburo Inematsu & TAKA Michinoku vs Atsushi Onita & Katsunari Toi
~ Kengo Mashimo & Tank Nagai vs Daisuke Sekimoto & Takuya Nomura Continue reading

AJPW results for January 9, 2017

~ Kento Miyahara, Jake Lee & Naoya Nomura vs Jun Akiyama, Zeus & Yutaka Yoshie
~ Suwama, Joe Doering & Atsushi Aoki vs Hideyoshi Kamitani, Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta
~ Debut Match : Yuma Aoyagi vs Yusuke Okada Continue reading