NOAH Event Cards for September & October 2016

Pro Wrestling NOAH “FINAL Festival BAYASHI ~ Genba Hirayanagi Retirement Commemorative Match”, 9/10/2016 [Sat] 12:00 @ Korakuen Hall in Tokyo

(1) Atsushi Kotoge, Daisuke Harada, Kenoh & Hajime Ohara vs. Taiji Ishimori, Hitoshi Kumano, Shiro Tomoyose & Kaito Kiyomiya
(2) Takashi Iizuka & El Desperado vs. Akitoshi Saito & Yoshinari Ogawa
(3) Davey Boy Smith Jr. vs. Mitsuhiro Kitamiya
(4) Lance Archer vs. Katsuhiko Nakajima
(5) Toru Yano vs. Quiet Storm
(6) Naomichi Marufuji vs. Muhammad Yone
(7) Genba Hirayanagi’s Retirement Match: Takashi Sugiura, Minoru Suzuki, Yoshinobu Kanemaru & Taichi vs. Go Shiozaki, Maybach Taniguchi, Genba Hirayanagi & Captain NOAH

Pro Wrestling NOAH “Shiny Navigation 2016”, 9/13/2016 [Tue] 19:00 @ Shinjuku FACE in Tokyo

() Kenoh & Hajime Ohara vs. Akitoshi Saito & Shiro Tomoyose
() Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Taichi, El Desperado & TAKA Michinoku vs. Katsuhiko Nakajima, Daisuke Harada, Taiji Ishimori, Yoshinari Ogawa & Captain NOAH
() Naomichi Marufuji, Toru Yano & Kaito Kiyomiya vs. Muhammad Yone, Quiet Storm & Hitoshi Kumano
() Davey Boy Smith Jr. vs. Maybach Taniguchi
() Lance Archer vs. Go Shiozaki
() Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru vs. Masa Kitamiya & Atsushi Kotoge

Pro Wrestling NOAH “Shiny Navigation 2016”, 9/14/2016 [Wed] 19:00 @ Kyoto KBS Hall

() Akitoshi Saito vs. Shiro Tomoyose
() Taiji Ishimori vs. Yoshinari Ogawa
() Takashi Iizuka, Taichi & TAKA Michinoku vs. Katsuhiko Nakajima, Kenoh & Hajime Ohara
() Minoru Suzuki, Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki, Maybach Taniguchi & Kaito Kiyomiya
() Naomichi Marufuji, Toru Yano & Captain NOAH vs. Muhammad Yone, Quiet Storm & Hitoshi Kumano
() Takashi Sugiura, Yoshinobu Kanemaru & El Desperado vs. Masa Kitamiya, Atsushi Kogote & Daisuke Harada

Pro Wrestling NOAH “Shiny Navigation 2016”, 9/15/2016 [Thu] 18:30 @ Yonago Convention Center Big Ship

() Hajime Ohara vs. Shiro Tomoyose
() Kenoh vs. Hitoshi Kumano
() Takashi Iizuka, Taichi & El Desperado vs. Katsuhiko Nakajima, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa
() Minoru Suzuki, Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki, Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito
() Naomichi Marufuji, Toru Yano & Captain NOAH vs. Muhammad Yone, Quiet Storm & Kaito Kiyomiya
() Takashi Sugiura, Yoshinobu Kanemaru & TAKA Michinoku vs. Masa Kitamiya, Atsushi Kogote & Daisuke Harada

Pro Wrestling NOAH “Shiny Navigation 2016”, 9/17/2016 [Sat] 18:30 @ EDION Arena Osaka, 2nd Stadium

(1) Taiji Ishimori, Yoshinari Ogawa & Captain NOAH vs. Hitoshi Kumano, Shiro Tomoyose & Kaito Kiyomiya
(2) Takashi Sugiura, Taichi, El Desperado & TAKA Michinoku vs. Akitoshi Saito, Daisuke Haradam Kenoh & Hajime Ohara
(3) Lance Archer vs. Maybach Taniguchi
(4) Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki
(5) Toru Yano vs. Muhammad Yone
(6) Naomichi Marufuji vs. Quiet Storm
(7) Takashi Sugiura, Minoru Suzuki & Yoshinobu Kanemaru vs. Masa Kitamiya, Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge

Pro Wrestling NOAH “Shiny Navigation 2016”, 9/19/2016 [Mon] 18:00 @ Yamagata Big Wing

() Yoshinari Ogawa vs. Shiro Tomoyse
() Takashi Iizuka, Taichi & TAKA Michinoku vs. Akitoshi Saito, Kenoh & Hajime Ohara
() Katsuhiko Nakajima vs. Kaito Kiyomiya
() Minoru Suzuki, Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki, Maybach Taniguchi & Taiji Ishimori
() Naomichi Marufuji, Toru Yano & Captain NOAH vs. Muhammad Yone, Quiet Storm & Hitoshi Kumano
() Takashi Sugiura, Yoshinobu Kanemaru & El Desperado vs. Masa Kitamiya, Atsushi Kogote & Daisuke Harada

Pro Wrestling NOAH “Shiny Navigation 2016”, 9/20/2016 [Tue] 18:30 @ Tokorozawa Citizen Gymnasium, Sub-Arena

() Kenoh vs. Shiro Tomoyose
() Hajime Ohara vs. Hitoshi Kumano
() Yoshinobu Kanemaru, Taichi & TAKA Michinoku vs. Atsushi Kogote, Daisuke Harada & Taiji Ishimori
() Takashi Iizuka, Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki, Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito
() Naomichi Marufuji, Toru Yano & Captain NOAH vs. Muhammad Yone, Quiet Storm & Yoshinari Ogawa
() Takashi Sugiura, Minoru Suzuki & El Desperado vs. Masa Kitamiya, Katsuhiko Nakajima & Kaito Kiyomiya

Pro Wrestling NOAH “Shiny Navigation 2016”, 9/22/2016 [Thu] 17:00 @ Fujisan Messe in Shizuoka

() Akitoshi Saito vs. Shiro Tomoyse
() Daisuke Harada vs. Hitoshi Kumano
() Taichi, El Desperado & TAKA Michinoku vs. Taiji Ishimori, Kenoh & Hajime Ohara
() Lance Archer, Davey Boy Smith Jr. & Yoshinobu Kanemaru vs. Go Shiozaki, Maybach Taniguchi & Atsushi Kotoge
() Naomichi Marufuji, Toru Yano & Captain NOAH vs. Muhammad Yone, Quiet Storm & Kaito Kiyomiya
() Takashi Sugiura, Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Masa Kitamiya, Katsuhiko Nakajima & Yoshinari Ogawa

Pro Wrestling NOAH “Shiny Navigation 2016”, 9/23/2016 [Fri] 18:30 @ Korakuen Hall in Tokyo

(1) Akitoshi Saito, Yoshinari Ogawa & Captain NOAH vs. Taiji Ishimori, Hitoshi Kumano & Shiro Tomoyose
(2) Lance Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
(3) Suzuki-gun vs NOAH Elimination Match: Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Taichi, El Desperado & TAKA Michinoku vs. Katsuhiko Nakajima, Kenoh, Hajime Ohara, Daisuke Harada & Kaito Kiyomiya

(4) GHC Junior Heavyweight Championship Match: [31st Champion] Yoshinobu Kanemaru vs. [Challenger] Atsushi Kotoge

(5) GHC Tag Championship Match: [34th Champions] Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. [Challengers] Muhammad Yone & Quiet Storm

(6) GHC Heavyweight Championship Match: [27th Champion] Takashi Sugiura vs. [Challenger] Masa Kitamiya


Pro Wrestling NOAH “Autumn Navigation 2016”, 10/8/2016 [Sat] 18:00 @ Korakuen Hall in Tokyo

() Akitoshi Saito, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa vs. Hitoshi Kumano, Kaito Kiyomiya & Shiro Tomoyose
() Yoshinobu Kanemaru & Taichi vs. Kenoh & Hajime Ohara
() Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Muhammad Yone & Quiet Storm

() GHC Junior Tag Championship Match: [27th Champions] Daisuke Harada & Atsushi Kotoge vs. [Challengers] Jado & Gedo

() Takashi Sugiura & Takashi Iizuka vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya

() GHC Tag Championship Match: [34th Champions] Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. [Challengers] Kazuchika Okada & YOSHI-HASHI (both NJPW)

Pro Wrestling NOAH “Autumn Navigation 2016”, 10/11/2016 [Tue] 19:00 @ Chiba Port Arena, Sub-Arena

(1) Akitoshi Saito vs. Shiro Tomoyose
(2) Taichi & El Desperado vs. Muhammad Yone & Quiet Storm
(3) Captain NOAH & Hitoshi Kumano vs. Kenoh & Hajime Ohara
(4) Yoshinobu Kanemaru, Takashi Iizuka & TAKA Michinoku vs. Atsushi Kotoge, Masa Kitamiya & Daisuke Harada
(5) Naomichi Marufuji, Toru Yano & Yoshinari Ogawa vs. Go Shiozaki, Maybach Taniguchi & Taiji Ishimori
(6) Takashi Sugiura & Minoru Suzuki vs. Katsuhiko Nakajima & Kaito Kiyomiya

Pro Wrestling NOAH “Autumn Navigation 2016”, 10/13/2016 [Thu] 19:00 @ Shinjuku FACE in Tokyo

(1) Muhammad Yone & Quiet Storm vs. Akitoshi Saito & Shiro Tomoyose
(2) Taichi, El Desperado & TAKA Michinoku vs. Daisuke Harada, Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa
(3) Captain NOAH & Hitoshi Kumano vs. Kenoh & Hajime Ohara
(4) Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Masa Kitamiya & Kaito Kiyomiya
(5) Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. Go Shiozaki & Maybach Taniguchi
(6) Takashi Sugiura & Yoshinobu Kanemaru vs. Katsuhiko Nakajima & Atsushi Kotoge

Pro Wrestling NOAH “Autumn Navigation 2016”, 10/17/2016 [Mon] @ Fukushima City Kokutai Kinen Taiikukan, Sub-Arena

(1) Quiet Storm vs. Shiro Tomyose
(2) Taichi & TAKA Michinoku vs. Taiji Ishimori & Yoshinari Ogawa
(3) Captain NOAH & Hitoshi Kumano vs. Kenoh & Hajime Ohara
(4) Takashi Iizuka & El Desperado vs. Masa Kitamiya & Daisuke Harada
(5) Naomichi Marufuji, Toru Yano & Muhammad Yone vs. Go Shiozaki, Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito
(6) Takashi Sugiura, Minoru Suzuki & Yoshinobu Kanemaru vs. Katsuhiko Nakajima, Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya

Pro Wrestling NOAH “Autumn Navigation 2016”, 10/21/2016 [Fri] 18:30 @ Choshi City Gymnasium in Chiba

(1) Muhammad Yone vs. Shiro Tomoyose
(2) Yoshinari Ogawa vs. Hitoshi Kumano
(3) Taichi & TAKA Michinoku vs. Kenoh & Hajime Ohara
(4) Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & Yoshinobu Kanemaru vs. Masa Kitamiya, Atsushi Kotoge & Kaito Kiyomiya
(5) Naomichi Marufuji, Toru Yano & Quiet Storm vs. Go Shiozaki, Maybach Taniguchi & Akitoshi Saito
(6) Takashi Sugiura & TAKA Michinoku vs. Katsuhiko Nakajima & Daisuke Harada

Pro Wrestling NOAH “Autumn Navigation 2016”, 10/22/2016 [Sat] 17:00 @ Differ Ariake in Tokyo

(1) Akitoshi Saito vs. Shiro Tomoyose
(2) Jado, Gedo & Yoshinari Ogawa vs. Kenoh, Hajime Ohara & Hitoshi Kumano
(3) Yoshinobu Kanemaru, Taichi, El Desperado & TAKA Michinoku vs. Muhammad Yone, Quiet Storm, Atsushi Kotoge & Daisuke Harada
(4) Go Shiozaki & Maybach Taniguchi vs. Katsuyori Shibata & Juice Robinson [both NJPW]
(5) Toru Yano [NJPW] vs. Tomoaki Honma [NJPW]
(6) Naomichi Marufuji vs. Togi Makabe [NJPW]
(7) Takashi Sugiura, Minoru Suzuki & Takashi Iizuka vs. Katsuhiko Nakajima, Masa Kitamiya & Kaito Kiyomiya

Pro Wrestling NOAH “GREAT VOYAGE 2016 in YOKOHAMA vol.2”, 10/23/2016 [Sun] 17:00 @ Yokohama Cultural Gymnasium

(1) Maybach Taniguchi, Akitoshi Saito & Shiro Tomoyose vs. Muhammad Yone, Quiet Storm & Yoshinari Ogawa
(2) Daisuke Harada & Hitoshi Kumano vs. Taichi & El Desperado
(3) Masa Kitamiya vs. Takashi Iizuka
(4) Kaito Kiyomiya vs. Minoru Suzuki

(5) GHC Junior Tag Championship Match: [Champions] Jado & Gedo vs. [Challengers] Kenoh & Hajime Ohara

(6) GHC Junior Heavyweight Championship Match: [32nd Champion] Atsushi Kotoge vs. [Challenger] Yoshinobu Kanemaru
~ 1st title defense.

(7) Special Single Match: Go Shiozaki vs. Katsuyori Shibata

(8) GHC Tag Championship Match: [34th Champions] Naomichi Marufuji & Toru Yano vs. [Challengers] Togi Makabe & Tomoaki Honma

(9) GHC Heavyweight Championship Match: [27th Champion] Takashi Sugiura vs. [Challenger] Katsuhiko Nakajima
~ 3rd title defense.

Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

About BushidoRX

I have been following Japanese Pro Wrestling for 20 years now and I have also been doing some form of covering it either in news or results for nearly 15 years as well. I got my start in promotions like AJPW, NJPW, FMW and Michinoku Pro. With All Japan being my go to promotion till this very day. Throughout the years I have followed All Japan more closely than any of the others out there, and thus I have taken it upon myself to keep people informed with what is happening all throughout sport in Japan. If it does not appear on the news feed I either do not follow it closely enough to relate the information or it just not my go to promotion in general. Follow Puroresu Spirit, which is my personal site, as I do my best to keep you all informed with what is happening in the land of the rising sun.